13. APRIL 2016 kl. 15:05
Brøndby IF præsenterer ny strategi

2015 var et år, hvor Brøndby IF kommercielt såvel som sportsligt leverede tilfredsstillende. Langt hen ad vejen har udviklingen været fint i trit med den udlagte strategi Vision 2017, men det kan også konstateres, at der i fodboldens verden er mange økonomiske genveje til succes, men kun få, der skaber langsigtet værdi. Selv om Brøndby IF er kommet langt, så er vi som klub ikke i mål endnu.

Den nye strategi, som fremlægges i dag, skal skabe et bæredygtigt Brøndby IF. Det skal ske ved, at klubben går tilbage til kernen. For Brøndby IF handler det om fodbold. Det handler om fællesskab. Det har det gjort siden 1964, og det vil det altid gøre.

Brøndby IF er et nationalt brand, men udspringer af Vestegnen, og denne kultur skal vi værne om og dyrke i endnu højere grad, hånd i hånd med vores fans. Det er denne kerne, som er udgangspunktet for måden, Brøndby IF som klub fremadrettet vil og skal agere, kommercielt som sportsligt. Derfor har vi justeret vores strategi, der skal bringe os i mål i forhold til at skabe en bæredygtig klub.

Vi har været gode til at sælge håb, men nu skal vi sælge tro. Den nye strategi ønsker således at skabe et Brøndby IF med bæredygtig vækst bygget på tålmodighed, troværdighed og livslangt fællesskab. Igen: Vi skal tilbage til kernen.

Det kræver realistiske udmeldinger – økonomisk og sportsligt. Vi skal med andre ord skynde os langsomt. Som udtryk for den tålmodighed består strategien af to perioder a fire år, som har en række mål og målepunkter.

Men hvad indebærer det mere konkret?

Strategien har fået navnet 6.4. Referencen er ikke blot klubbens stiftelsesår, men at Brøndby IF fremadrettet arbejder ud fra 6 strategiske fokusområder, der løber over to perioder a 4 år, der skal bringe Brøndby IF tilbage som en troværdig fodboldklub med et stærkt fællesskab.

De 6 strategiske fokusområder er:
•    Stærk presfodbold
•    Bedste talentakademi
•    Fælles udvikling af mennesker
•    Mest engagerede fans
•    Høj tilfredshed i partnerskaber
•    Digitalisering

Du kan læse mere om de overordnede linjer ved 6.4-strategien i præsentationen fra dagens pressemøde – tryk her.

Læs sportsdirektør Troels Bechs kommentarer til den sportslige del af strategien ved at trykke her.

Læs administrerende direktør Jesper Jørgensens kommentarer til den økonomiske del af strategien ved at trykke her.