Brøndby Masterclass Klubrådgiver

Brøndby Masterclass Samarbejdet tilbyder vores samarbejdsklubber 50 timers klubanalyse og uddannelse af børneafdelingen.
Den nuværende struktur i børneafdelingen gennemgås og der ydes trænerfaglig sparring til trænerne gennem observation af træninger og analyse af træningsmiljø.

Brøndby Masterclass Samarbejdet tilbyder også ledelsesmæssig sparring i forhold til vision, mission og strategier i børneafdelingen.

Forløbet afsluttes med både intern og træneruddannelse, samt UEFA C1/C2 Træneruddannelse.

Samarbejdsklubberne modtager afslutningsvis en skriftlig rapport med en række fremadrettet anbefalinger til børneafdelingen, der gennemgås med klubbens bestyrelse.

Andre relevante klubudviklingstilbud