Handelsbetingelser

Sidst opdateret: 24. april 2024

Du handler med 

Brøndbyernes IF A/S
Brøndby Stadion 30
2605 Brøndby

Cvr nr.: 83933410
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 43630810

Gældende fra 1. juli 2022 indtil erstattet af en nyere version.

Betingelserne er gældende for sæsonkort, abonnement- og billetprodukter solgt af Brøndbyernes IF Fodbold A/S (”Brøndby IF”), Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, CVR.nr. 83933410. 

Brøndby IF kan kontaktes via tlf. 43 63 08 10 eller e-mailadressen [email protected].

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, da de indeholder vigtig information om dine juridiske rettigheder og forpligtelser i relation til køb af sæsonkort, abonnement- og billetprodukter solgt af Brøndby IF. 

Når du køber billetter, sæsonkort eller abonnementer, accepterer du at overholde og være bundet af disse handelsbetingelser.

Handelsbetingelserne er alene tilgængelige på dansk.

1. Billetter

Køb af en billet giver adgang for én person til det pågældende arrangement arrangeret af Brøndby IF. Billetten accepteres kun med en gyldig stregkode og kan kun bruges én gang.

Billetten skal medbringes (fysisk eller elektronisk PDF-fil) til alle hjemmekampe. Hvis billetten ikke medbringes, skal du betale normal entré og kan kun komme ind, hvis der er ledige pladser. Entréen refunderes ikke.

1.1 Misbrug
Kopiering af billetter eller kort med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

Billetter og kort må kun omsættes fra et officielt billetsalgssted. Brøndby IF har intet ansvar for billetter eller kort købt via uofficielle salgssteder.

2. Sæsonkort

Ved køb af et sæsonkort modtager du et fysisk kort, der giver adgang for én person til hver af Brøndby IF’s hjemmekampe i 3F Superligaen og potentielle hjemmekampe i Sydbank Pokalen i én sæson, dog undtaget en eventuel pokalfinale.

Sæsonkort gælder således for én sæson og fornyes ikke automatisk, medmindre der tegnes et abonnement (se punkt 3.1 nedenfor). Hvis du køber et sæsonkort efter 1. december, vil kortet kun være adgangsgivende til de ovenstående nævnte kampe, som spilles efter 1. januar det følgende år.

Brøndby IF kan vælge at tilbyde yderligere fordele end ovenstående rettigheder såsom rabatter, eksklusive tilbud og forkøbsretter. De til enhver tid gældende fordele og rabatter er angivet på https://saesonkort.brondby.com.

Sæsonkort skal medbringes (fysisk eller elektronisk PDF-fil) til alle hjemmekampe. Hvis sæsonkortet ikke medbringes, skal du betale normal entré og kan kun komme ind, hvis der er ledige pladser. Entréen refunderes ikke.

2.1 Plads og deltagelse
Nummererede sæsonkort gælder kun til det oplyste række- og sædenummer samt tribune, der fremgår af kortet. Unummererede sæsonkort gælder til det tribuneafsnit, der er oplyst på kortet.

Brøndby IF forbeholder sig retten til at anvise dig en anden plads/tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS. Adviseringen skal ske senest 5 dage inden en fodboldkamps afholdelse og gælder kun for den pågældende kamp. Anvisning til en anden plads/tribune kan ske hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn, eller hvis det af hensyn til kampen er nødvendigt at inddrage pladser/tribuner til andre funktioner end de oprindeligt tiltænkte (fx nummererede siddepladser bliver lavet til unummererede ståpladser). Du kompenseres ikke i anledning heraf.

Ønsker du en fast tildelt plads eller tribune på Brøndby Stadion ændret til en anden ledig plads eller tribune, koster det et administrationsgebyr på kr. 100,00. Derudover kan der forekomme yderligere betaling, hvis du ønsker at ændringen foretaget til en anden plads eller tribune, hvor prisen er højere. Du får ikke penge retur ved skifte til en billigere plads eller tribune.

2.2 Intention om deltagelse
Til enkelte kampe i 3F Superligaen eller Sydbank Pokalen, som er eller forventes udsolgt, kan Brøndby IF bede indehavere af sæsonkort om at bekræfte intentionen om at benytte sin plads til den pågældende kamp. Brøndby IF vil i så fald lave et elektronisk system, hvor du skal trække en billet inden en rimelig frist. Hvis ikke du har trukket en billet inden den givne deadline, vil pladsen blive frigivet til salg til anden side.

2.3 Udlån og mistede kort
Sæsonkort er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børne- eller pensionistkort ikke kan udlånes til en voksen.

Hvis du mister, beskadiger eller får stjålet dit sæsonkort, kan du få det erstattet mod et administrationsgebyr på kr. 100,00. Du er forpligtet til hurtigst muligt at underrette Brøndby IF, hvis du taber, mister eller får stjålet dit sæsonkort. Dette kan ske via e-mail til: [email protected].

En billet trukket med et sæsonkort konverteret til billet har en værdi af kr. 0,00 og må derfor ikke videresælges. En sådan billet må alene overdrages gratis. Overtrædelse af dette kan medføre, at dit sæsonkort bliver lukket uden refusion.

2.4 Særlige vilkår om udnyttelse
Af hensyn til udnyttelse af pladserne på Brøndby Stadion, kan Brøndby IF afvise at forny dit sæsonkort, eller opsige dit sæsonkortabonnement, hvis et sæsonkort har et registreret fravær på over 30% af kampene henover en sammenhængende tolv måneders periode.

Du vil i denne situation få tilbudt at skifte til et alternativt produkt.

2.5 Køb, priser og betaling
De til enhver tid gældende priser kan findes på https://saesonkort.brondby.com. Betaling skal ske via betalingskort eller kontant betaling. Alle oplyste priser er i DKK og inklusiv 25% dansk moms.

Købet sker på https://billet.brondby.com.

2.6 Levering
Ved køb af sæsonkort vil du kunne finde dit digitale kort på https://billet.brondby.com og i Brøndby IF-appen.

Hvis du har bestilt et plastikkort, vil du modtage en e-mail, når dit kort er klar til afhentning inden for 7 hverdage. Kortet kan afhentes i Brøndby Shoppen inden for deres åbningstider. På kampdage kan kortet afhentes i billethuset fra 3 timer før kampstart.

2.7 Misbrug
Kopiering af billetter eller kort med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

Billetter og kort må kun omsættes fra et officielt billetsalgssted. Brøndby IF har intet ansvar for billetter eller kort købt via uofficielle salgssteder.

3. Sæsonkortabonnementer og billetabonnementer

3.1 Sæsonkortabonnement
Ved køb af et sæsonkortabonnement, modtager du et normalt sæsonkort, med de rettigheder og forpligtelser der følger af punkt 2 ovenfor, men dit sæsonkort bliver automatisk fornyet, indtil du opsiger sæsonkortabonnementet.

3.2 Billetabonnement
Ved køb af et billetabonnement opnår du hvad der svarer til én gratis billet pr. kamp, med de rettigheder og forpligtelser der følger af punkt 1 ovenfor. Du skal således foretage en selvstændig aktiv handling før hver kamp, for at få adgang til denne.

Retten til en gratis billet er gældende til Brøndby IF’s hjemmekampe i 3F Superligaen og DBU Pokalen, dog undtaget en eventuel pokalfinale. Du skal trække din gratis billet senest 10 dage før kampen, hvis du vil være sikker på at få adgang til den.

Hvis du forsøger at trække din gratis billet senere end 10 dage før kampen, og det relevante tribuneafsnit er udsolgt, vil du, hvis det er muligt, blive tilbudt adgang til en anden ledig sektion. Du vil hverken have ret til refusion eller blive pålagt at betale en eventuel prisforskel mellem det oprindelige og det nye tribuneafsnit.

Hvis kampen er udsolgt og du ikke har trukket din gratis billet senest 10 dage før kampen, har du ikke adgang til kampen. Du vil ikke have ret til at blive kompenseret for dette.

Der kan desuden opstå særlige situationer, hvor du ikke vil have mulighed for at aktivere din adgang til det relevante tribuneafsnit, selvom du forsøger at trække din gratis billet mere end 10 dage før kampen. Du vil i så fald blive tilbudt plads i en alternativ tribune. Du vil hverken have ret til refusion eller blive pålagt at betale en eventuel prisforskel mellem det oprindelige og det nye tribuneafsnit.

En billet trukket med et billetabonnement har en værdi af kr. 0,00 og må derfor ikke videresælges. En sådan billet må alene overdrages gratis. Overtrædelse af dette kan medføre, at dit billetabonnement bliver lukket uden refusion.

3.3 Alder
Personer under 18 år eller personer under værgemål kan ikke købe et abonnementsprodukt uden skriftligt samtykke fra en forælder eller værge.

3.4 Bindingsperiode og opsigelse
Den samlede bindingsperiode på dit sæsonkortabonnement eller billetabonnement er i alt på 6 måneder. Da abonnementer med månedlig betaling har et opsigelsesvarsel på løbende betalingsmåned + en måned, betyder det, at du først kan opsige dit abonnement, når der er gået 5 måneder fra ordreafgivelsen.
Bindingsperioden gælder dog ikke ved ændringer i priser, gebyrer eller betingelser, hvor du til enhver tid kan opsige med det anførte opsigelsesvarsel (se punkt 11 nedenfor).

For abonnementer med månedlig betaling er opsigelsesperioden løbende betalingsmåned + en måned.

For abonnementer med årlig betaling, kan du til enhver tid efter bindingsperioden meddele din opsigelse til næstkommende betalingsdato.

De beskrevne produktrettigheder og fordele vil være aktive i den resterende del af den aktive betalingsperiode eller opsigelsesperiode (hvad end der er længst).

Opsigelse sker ved at skrive til [email protected].

3.5 Ændring af abonnementet
Ønsker du den faste tildelte plads eller tribune på Brøndby Stadion ændret til en anden ledig plads eller tribune, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,00.

For abonnementer med månedlige betalinger, vil alle fremtidige betalinger blive justeret til prisen på den nye plads. For abonnementer med årlige betalinger skal en eventuel forskel i prisen betales for den resterende del af betalingsperioden. Du vil ikke få refunderet en eventuel prisforskel hvis skiftet sker til en billigere priskategori.

3.6 Abonnementsbetaling
Alle abonnementer er forudbetalt for den periode som fremgår, når du køber det (årlig eller månedlig). Beløbet trækkes automatisk fra det betalingskort, der er registreret på betalingsdatoen. Alle abonnementer fornyes automatisk med den periode der er valgt, medmindre andet er oplyst eller abonnementet er opsagt forinden (se punkt 3.4 ovenfor).

Ved køb af abonnementer med månedlige betalinger skal der betales for én måned ved oprettelse. Herefter vil efterfølgende betalinger ske hver efterfølgende måned på den samme dag i måneden som ordreafgivelsen.

Ved køb af abonnementer med årlige betalinger skal der betales for ét år ved oprettelse. Herefter vil efterfølgende betalinger ske hvert efterfølgende år på den samme dato som ordreafgivelsen.

Hvis betalingsfristen overskrides, kan Brøndby IF suspendere abonnementets rettigheder indtil det udestående beløb er betalt.

Hvis betalingsfristen overskrides med 10 dage, kan Brøndby IF pålægge et gebyr på 100,00 kr.

Hvis betalingsfristen overskrides med 14 dage, kan Brøndby IF opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning uden mulighed for at genaktivere abonnementet.

4. Brøndby Junior-medlemskab

4.1 Fordele
Ved at købe et Brøndby Junior-medlemskab, får du adgang til de til enhver tid gældende fordele og rabatter som angivet på Brøndby IF’s hjemmeside

4.2 Alder
Medlemskabet er for personer under 16 år. Når et medlem fylder 16 år, vil medlemskabet automatisk ophøre.

Personer under 18 år eller personer under værgemål kan ikke købe et abonnementsprodukt uden skriftligt samtykke fra en forælder eller værge.

4.3 Priser og betaling
De til enhver tid gældende priser kan findes på Brøndby IF’s hjemmeside. Alle oplyste priser er i DKK og inklusiv 25% dansk moms.

Brøndby IF modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Eletron og Mastercard.

4.4 Bindingsperiode og opsigelse
Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til næstkommende betaling.

Ønske om opsigelse af et abonnement til næstkommende betaling, kan ske ved at sende en e-mail til [email protected]

4.5 Ændring af abonnement
Ønske om opgradering eller nedgradering af dit abonnement, kan ske ved at sende en e-mail til [email protected].

4.6 Abonnementsbetaling
Alle abonnementer er forudbetalt for den periode som fremgår, når du køber det (årlig eller månedlig). Beløbet trækkes automatisk fra det betalingskort, der er registreret på betalingsdatoen. Alle abonnementer fornyes automatisk med den periode der er valgt, medmindre andet er oplyst eller abonnementet er opsagt forinden (se punkt 5.4 ovenfor).

Ved køb af abonnementer med årlige betalinger skal der betales for ét år ved oprettelse. Herefter vil efterfølgende betalinger ske hvert efterfølgende år på den samme dato som ordreafgivelsen.

4.7 Suspendering af dit abonnement: Brøndby IF forbeholder sig retten til at suspendere abonnementet og alle tilhørende adgange og fordele, når det ikke er lykkedes at indhente en betaling for en kommende periode.

Når manglende betalinger bliver modtaget, vil medlemskabet blive genaktiveret.

5. Brøndby TV-abonnement

5.1 Adgang
Ved at tegne et Brøndby TV-abonnement via en brugerkonto, får du adgang til publiceret indhold på Brøndby TV via hjemmeside og tilhørende applikationer.

Derudover kan du opnå en række løbende fordele og rabatter. De til enhver tid gældende fordele og rabatter er angivet på Brøndby IF’s hjemmeside

5.2 Alder
Personer under 18 år eller personer under værgemål kan ikke købe et abonnementsprodukt uden skriftligt samtykke fra en forælder eller værge.

5.3 Priser og betaling
De til enhver tid gældende priser kan findes på Brøndby IF’s hjemmeside. Alle oplyste priser er i DKK og inklusiv 25% dansk moms.

Brøndby IF modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Eletron og Mastercard.

5.4 Bindingsperiode og opsigelse
Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til næstkommende betaling.

Ønske om opsigelse af et abonnement til næstkommende betaling, kan ske ved at sende en e-mail til [email protected]

5.5 Ændring af abonnement
Ønske om opgradering eller nedgradering af dit abonnement, kan ske ved at sende en e-mail til [email protected].

5.6 Abonnementsbetaling
Alle abonnementer er forudbetalt for den periode som fremgår, når du køber det (årlig eller månedlig). Beløbet trækkes automatisk fra det betalingskort, der er registreret på betalingsdatoen. Alle abonnementer fornyes automatisk med den periode der er valgt, medmindre andet er oplyst eller abonnementet er opsagt forinden (se punkt 5.4 ovenfor).

Ved køb af abonnementer med årlige betalinger skal der betales for ét år ved oprettelse. Herefter vil efterfølgende betalinger ske hvert efterfølgende år på den samme dato som ordreafgivelsen.

5.7 Suspendering af dit abonnement: Brøndby IF forbeholder sig retten til at suspendere abonnementet og alle tilhørende adgange og fordele, når det ikke er lykkedes at indhente en betaling for en kommende periode.

Når manglende betalinger bliver modtaget, vil medlemskabet blive genaktiveret.

5.8 Systemkrav
Din mulighed for at bruge dele af produktet, afhænger af, at du har det nødvendige udstyr, systemer (inklusive opdateringer) og en tilstrækkelig internetforbindelse. Før du tegner et abonnement, skal du sikre dig, at dit udstyr opfylder kravene til at kunne benytte produktet.

Vi forbeholder os retten til at ændre systemkrav til enhver tid på baggrund af sikkerhedsmæssige og/eller tekniske ændringer, opdateringer el. lign. Dette kan betyde, at tidligere kompatible enheder, ikke længere overholder systemkravene.

5.9 Misbrug
Adgangen til alle fordele i medlemskabet er personlige. Dit brugernavn og adgangskode må ikke deles med andre for at opnå adgang til abonnementets indhold.

Fremvisning af indholdet må kun ske i privat regi.

Mistanke om misbrug kan medføre til øjeblikkelig suspendering af abonnementet uden mulighed for kompensation.

6. Kampe der flyttes eller aflyses

Kampflytninger kan blandt andet forekomme som følge af TV-transmissioner, el.lign. Du er til enhver tid selv ansvarlige for at holde dig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger, og du opfordres til at holde dig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og www.brondby.com. Billetter giver adgang til at overvære den påtrykte kamp uanset om denne kamp bliver flyttet. Billetkøbere har ikke ret til refundering ved flytning af tidspunkt.

Brøndby IF er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Abonnenter og/eller indehavere af sæsonkort kan således hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. leveringsomkostninger refunderes ikke i tilfælde af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

7. Sikkerhed, ophold og færdsel på Brøndby Stadion

Visitation foretages ved indgangene til Brøndby Stadion. Hvis du nægter at lade sig visitere, vil du ikke få adgang til arrangementet. Entréen refunderes ikke.

Ophold på Brøndby Stadion sker på eget ansvar. Brøndby IF tager ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Adgang, færdsel og ophold på Brøndby Stadion skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for Brøndby Stadion som findes via følgende link: https://brondby.com/fans/stadion.

Brøndby IF forbeholder sig retten til at tildele karantæne til personer, der overtræder Ordensreglement for Brøndby Stadion eller du groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for eksempelvis tilskuere, ansatte eller inventar på Brøndby Stadion eller på udebane.

Medmindre dit sæsonkort inddrages ved tildeling af karantæne, har du forsat mulighed for at udlåne sæsonkortet til tredjemand, men du har ikke selv adgang til kampe på Brøndby Stadion. Dog har Brøndby IF ret til at inddrage sæsonkortet og ekskludere sæsonkortindehavere fra de oplistede fordele, som følge af tildelt karantæne. Dette gælder uanset om karantænen er tildelt som følge af forhold på eller uden for Brøndby Stadion, herunder i forbindelse med afviklingen af udekampe. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt sæsonkortindehaveren selv, eller tredjemand har lånt sæsonkortet.

Vi gør opmærksom på, at der ved indgangene til Brøndby Stadion kan blive anvendt automatisk ansigtsgenkendelse. Du kan læse mere om Brøndby IF’s brug af automatisk ansigtsgenkendelse her: https://brondby.com/fans/stadion.

8. Fortrydelsesret

Du gøres hermed opmærksom på, er der ikke er nogen fortrydelsesret i relation til ydelser, som skal leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Det betyder at du ikke har nogen fortrydelsesret ved køb af billetter eller sæsonkort til Brøndby Stadion.

Ved køb af alle typer abonnementer har du har ret til at fortryde indgåelsen af abonnementet indtil 14 dage efter ordreafgivelsen. Vi gør dog opmærksom på at du mister din fortrydelsesret, hvis du tager abonnementet i brug, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Ønsker du at benytte din fortrydelsesret, skal du kontakte os på [email protected]

Du kan i den forbindelse anvende den standardfortrydelsesformular, som du finder under punkt 14 nedenfor (men dette er ikke obligatorisk).

9. Kommunikation

Når du køber et billet-, sæsonkort- eller abonnementsprodukt vil du kunne modtage produktrelaterede e-mails og sms’er fra Brøndby IF om det købte produkt i en periode på op til seks måneder efter at produktet ikke længere er aktivt. Denne kommunikation indeholder blandt andet relevant kampinformation, relevant information som tilskuer på Brøndby Stadion, tilkøbsmuligheder, tilbud om fordele, køb af lignende produkter o. lign.

Du har derudover mulighed for at give samtykke til at modtage eksklusive nyheder og tilbud fra Brøndby IF og vores samarbejdspartnere. Nyheder og tilbud fremsendes elektronisk pr. e-mail, SMS eller pr. post.

Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyheder, tilbud eller information kan afmeldelse ske via link i bunden af nyhedsbrevene eller ved at logge ind på profil.brondby.com og afmelde kommunikation. Afmelder du dig produktrelateret kommunikation, skal du være opmærksom på, at Brøndby IF ikke længere har mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig i forhold til dit køb.

10. Ændring af handelsbetingelserne

Dit køb af produkter sker på handelsbetingelser, der til enhver tid er gældende. Ændringer af disse handelsbetingelser kan forekomme løbende.

Brøndby IF kan ændre handelsbetingelserne i følgende situationer:

 • Hvis det bliver nødvendigt for at sikre, at Brøndby IF overholder lovgivningen, anbefalinger, påbud fra myndigheder, DBU, UEFA eller lignende.
 • Hvis nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af handelsbetingelserne, herunder praktiske- sikkerhedsmæssige forhold hvis vilkår for afvikling af arrangementet, hvortil kort eller billet er gyldig.

  Brøndby IF kan derudover ændre gebyrer og priser i følgende situationer:
 • En evt. rabatperiode eller rabataftale, som er tilknyttet produktet, udløber.
 • Brøndby IF foretager større investeringer for at forbedre kundernes oplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdatering, udskiftning og modernisering af faciliteter.
 • Der sker ændringer i markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye sikkerhedsmæssige krav, medarbejderoverenskomster mv.
 • Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Brøndby IF’s forøgede omkostninger

  Ændringer i priser, vilkår og betingelser bliver varslet minimum 30 dage før ændringen træder i kraft pr. e-mail og på vores hjemmeside. Ændringer vil træde i kraft den første dag i en måned, dvs. den 1. i hver måned.

  Hvis du har tegnet et abonnement, og ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris eller under de nye betingelser, kan du opsige dit abonnement. Opsigelse som følge af ændrede priser, gebyrer eller vilkår kan ske uden hensyntagen til eventuel bindingsperiode og/eller opsigelsesperiode.

  Brøndby IF opbevarer ikke en kopi af handelsbetingelser for hvert køb der gennemføres, og du opfordres således til selv at opbevare en kopi af disse handelsbetingelser.

11. Klager og tvister 

Spørgsmål til eller klager over billetter, medlems-/fordelsklubber, sæsonkort eller abonnementer bedes rettet via mail til: [email protected].

Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller et andet privat anke- eller klagenævn. Du kan finde yderligere oplysninger her: https://naevneneshus.dk/om-os/godkendte-ankenaevn/

Du kan også vælge at klage via EU-kommissionens portal for online-tvistbilæggelse, som du finder her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Skulle der opstå tvister i forbindelse med disse handelsbetingelser løses disse efter gældende dansk ret med Brøndby IF’s hjemting som værneting.

12. Persondata, personoplysninger og cookies

For at du kan indgå denne aftale med Brøndby IF, har vi brug for en række personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer mv. Disse oplysninger registreres udelukkende med det formål at kunne levere det produkt, som du har bestilt. Brøndby IF behandler alle oplysninger, som vi registrerer om dig, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Som køber har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af oplysninger om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondatareglerne.

Ændringer i persondata på sæsonkortindehavere, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. skal meddeles til: [email protected].

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger her:
https://brondby.com/privatlivspolitik


Når du besøger websitet www.brondby.com, indsamles der oplysninger om dig. Læs nærmere om vores cookiepolitik her: https://brondby.com/cookiepolitik

13. Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Brøndbyernes IF Fodbold A/S, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, e-mail: [email protected]

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale levering af følgende tjenesteydelser: ____________________

 • Bestilt den: ____________________ Modtaget den: ____________________
 • Forbrugerens navn: ____________________
 • Forbrugerens adresse: ____________________
 • Forbrugerens underskrift: ____________________
 • Dato: ____________________