Selskabsmeddelelse nr. 13/2023 - Delårsrapport første halvår 2023 for perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2023

06.09.2023 20:16

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 6. september 2023

 

SELSKABSMEDDELELSE NR. 13/2023

 

Delårsrapport første halvår 2023 for perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2023

Se hele meddelelsen som PDF her.

Resumé:

Brøndby IF kvalificerede sig for syvende gang i træk (ud af syv mulige) til Mesterskabsspillet og endte sæsonen 2022/2023 på en femteplads, hvilket desværre ikke gav adgang til europæiske kampe i den nye sæson. Resultat før skat for årets seks første måneder er på -62,8 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i samme periode i 2022. Resultatet før skat for første halvår 2023 er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.  

Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i første halvår 2023 94,3 mio. kr. mod 92,1 mio. kr. i første halvår 2022. Forbedringen kan primært henføres til stigende indtægter relateret til kampafviklingsaktiviteter.

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i første halvår 2023 -133,5 mio. kr. mod -110,9 mio. kr. i samme periode 2022. Stigningen er primært afledt af øgede personaleomkostninger samt generelle prisstigninger fra inflation i selskabets eksterne omkostninger.

Resultat af transferaktiviteter udgør -20,8 mio. kr. i første halvår 2023 mod 36,3 mio. kr. i første halvår 2022. Udviklingen i resultatet for transferaktivitet skyldes lavere indtægter fra spillersalg og øgede afskrivninger på kontraktrettigheder.

Resultat før skat for første halvår 2023 udgør et underskud på -62,8 mio. kr. (første halvår 2022: Overskud 19,7 mio. kr.). Resultatet for første halvår 2023 er primært negativt påvirket af stigning i selskabets personaleomkostninger samt faldet i resultatet af selskabets transferaktivitet sammenholdt med første halvår 2022.

Brøndby IF har per 30. juni 2023 en likvidbeholdning på 79,7 mio. kr. (første halvår 2022: 76,8 mio. kr.).

 

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon

43 63 08 10.