Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen: Håber at fastholde bred aktionærkreds

24.11.2022 16:33

I dag har Global Football Holdings offentliggjort sit tilbudsdokument for det betingede, frivillige, offentlige købstilbud på aktier i Brøndby IF.

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen fortæller her om tilbuddet som klubbens aktionærer skal tage stilling.

- I dag er tilbudsdokumentet fra Global Football Holdings blevet offentliggjort og det er en samlet bestyrelse som finder at den samlede transaktionspakke attraktiv og i selskabets interesse. Nu har den enkelte aktionær mulighed for at vurdere de nærmere vilkår i detaljer, hvilket vi vil opfordre til at man gør.

- Der er mellem GFH og jeg opnået enighed om en aktiekurs på 0,55 kr./aktie, som er den samme pris alle øvrige aktionærer i dag får tilbudt fra GFH i tilbudsdokumentet. Derudover fremgår det også af tilbudsdokument at lånetiden på det konvertible lån er sat til 8 år og renten er 5%. Vores finansielle rådgiver, Carlsquare, der er en internationalt anerkendt rådgiver, som også assisterede os i forbindelse med vores to seneste kapitalrejsninger, har lavet en redegørelse af hele transaktionen set ud fra et finansielt perspektiv. Blandt andet på baggrund af denne redegørelse, har vi dag udsendt en såkaldt bestyrelsesredegørelse - som bestyrelsen er forpligtet til at afgive vedrørende det offentlige købstilbud – som konkluderer at transaktionspakken er i selskabets interesse og den konklusion kan bestyrelsen netto kun nå frem til, hvis det konvertible lån efter bestyrelsens opfattelse er på attraktive vilkår, herunder også rente, løbetid og konverteringskurs.

- For at GFH skal opnå aktiemajoriteten betyder det, at de skal de købe aktier for ca. 157 mio. kr. Hvor stor en andel jeg præcist ender med at sælge, er endnu ikke afgjort, da min opgave bliver at sikre, at GFH når op på lige over 50% af aktierne. Dvs. hvis klubbens øvrige aktionærer sælger mange aktier, så skal jeg sælge færre, og hvis klubbens øvrige aktionærer sælger få aktier, så skal jeg sælge flere.

- Vi har i dag omkring 24.000 aktionærer i Brøndby IF. Det er et antal, som vidner om den enorme opbakning, der er til klubben. Det er op til den enkelte aktionær at vurdere, om de anser det for attraktivt at sælge eller forblive inde som investor i klubben, men det er bestyrelsens håb, at Brøndby IF fremadrettet fortsat vil have en bred aktionærkreds som vi har i dag.

Man kan læse hele tilbudsdokumentet fra GFH her.