Banebrydende fan-aftale: Fairplay - også udenfor banen

26.01.2015 13:30

Brøndby IF, Brøndby Kommune, Københavns Vestegns Politi, Brøndby Support og Alpha Brøndby som repræsentant for de øvrige aktive fangrupperinger har mandag indgået en banebrydende aftale.

Det brede partnerskab går under betegnelsen Fairplay - også udenfor banen og er det første af sin slags i Danmark. Partnerskabet har til formål at bygge broer mellem parterne samt fremme dialogen og den positive fankultur.

Udgangspunktet er, at fodboldkampe med deltagelse af Brøndby IF til hver en tid skal være en festlig og god oplevelse med den positive fankultur i centrum. Det er det langt hen af vejen i dag, men der er fortsat uønskede episoder, hærværk samt kontroverser mellem politi og fans før, under og efter kampe. Det har Fairplay - også udenfor banen særligt fokus på at minimere. Alle aftalens parter forpligter sig til at bidrage aktivt til at reducere konflikter og uro.

Partnerskabet styrker koordinationen af allerede eksisterende indsatser og etablerer nye, målrettede aktiviteter, der kan forebygge uønskede situationer, som bedre dialog og samarbejde kunne have forhindret.

Administrerende direktør i Brøndby IF, Jesper Jørgensen, siger:

- Brøndby IF’s fans er både i antal, loyalitet og dedikation i absolut topklasse. Trods det meget positive bidrag som fanskaren yder, kommer vi dog ikke udenom, at der fortsat er udfordringer, vi skal have løst på fanområdet. Vi har gennem længere tid haft stor fokus på at styrke samarbejdet og dialogen med klubbens fans og med myndighederne. Det nye partnerskab er et stort skridt i den rigtige retning, og vi er glade for, at de involverede parter - ligesom os - har kunnet se mulighederne i at indgå dette tætte samarbejde.

- Vi er helt med på, at det ikke løser alle udfordringer med et snuptag, men vi tror fuldt og fast på, at vi kan fremme den positive fankultur og minimere de uheldige episoder ved at tale sammen og lære af hinanden.

- Jeg vil gerne rose Brøndby Kommune med borgmester Ib Terp i spidsen for at gå konstruktivt til værks og facilitere det historiske partnerskab, vi indgår i dag. Københavns Vestegns Politi samt klubbens fans over en bred kam skal også have kredit for at have taget godt imod ideen om et bredt samarbejde. Alle er opsatte på at arbejde hårdt for at komme udfordringerne til livs og skabe en tæt dialog, som vil bygge bro mellem parterne.

Ud over selve partnerskabsaftalen, der i dag er underskrevet af parterne, udarbejdes der en udmøntningsplan, som i detaljer beskriver de konkrete tiltag, parterne forpligter sig på at gennemføre.

Borgmester i Brøndby Kommune, Ib Terp, udtaler:

- I Brøndby Kommune er vi stolte af at have en fodboldklub som Brøndby IF med så mange loyale og dedikerede støtter. Vi vil som ansvarlig kommune gerne være med til at afhjælpe negative episoder før og efter kampene, og det tror vi på, at dette partnerskab vil hjælpe med. 

- Der bliver i forvejen gjort et stort stykke arbejde fra politiets, klubbens, fans og kommunens side, men der er uden tvivl plads til forbedringer i samarbejdet mellem de forskellige parter, der er involveret i Brøndby IF’s kampe. Det tror vi på, at Fairplay - også udenfor banen kan være med til at løse.

Som ansvarshavende myndighed i forbindelse med Brøndby IF’s hjemmekampe spiller Københavns Vestegns Politi også en vigtig rolle i partnerskabet. Ligesom de øvrige parter ser de meget positivt på den nye aftale:

- Hos Københavns Vestegns Politi ønsker vi den bedst mulige afvikling af fodboldkampene på Brøndby Stadion og af forløbet før og efter kampene. Vi har i forvejen et tæt og godt samarbejde med Brøndby IF, og vi ser meget positivt på indgåelsen af denne aftale. Der er ingen tvivl om, at det vil gavne alle parter med et tættere samarbejde og en mere konstruktiv dialog. Det er vejen frem til en bedre forståelse og øget respekt mellem parterne, og det vil vi gøre vores for at opnå, lyder det fra Knud Stadsgaard, der er chefpolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

"Lidt af en milepæl"

Både Brøndby IF’s officielle fanklub, Brøndby Support, samt de øvrige fangrupperinger - med Alpha Brøndby i spidsen - har fra starten tilsluttet sig partnerskabet Fairplay - også udenfor banen. Et stort skridt i den rigtige retning, lyder det blandt andet fra Lasse Hjorth, der er formand for Brøndby Support:

- I Brøndby Support ser vi det som lidt af en milepæl for den blågule fanscene. Med partnerskabet får vi et forum, hvor alle er tilstede med et åbent sind og med samme mål for øje - at fremme den positive fankultur. Vi er overbeviste om, at fans, klub, politi og kommune kan lære meget af hinanden, og at det vil føre til et bedre samarbejde fremadrettet.

Fra Alpha Brøndby, der repræsenterer de øvrige fangrupperinger, er der ligeledes positiv stemning omkring det nye samarbejde:

- Dialog og fælles forståelse for hinandens bevæggrunde er forudsætningen for at undgå misforståelser, der kan føre til negative episoder. Det er derfor positivt, at vi nu har et forum, hvor vi kan se hinanden i øjnene og drøfte eventuelle problemstillinger, samt holde hinanden op på de aftaler, vi i fællesskab indgår. 

- Vi er glade for, at alle ser så åbent og konstruktivt på de fremadrettede løsninger, for med den indstilling kan vi komme rigtig langt. Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang og få lavet nogle initiativer og aftaler til glæde for alle, lyder det fra Alexander Michelsen fra Alpha Brøndby.

Sådan foregår arbejdet

Parterne i Fairplay - også udenfor banen er enige om, at samarbejdet skal være højt prioriteret, og at repræsentanterne i styregruppen således vil være:

Borgmesteren i Brøndby Kommune
Direktøren for Københavns Vestegns Politi
Direktøren for Brøndby IF
Formanden for Brøndby Support
Repræsentant fra Alpha Brøndby

Når de konkrete tiltag i udmøntningsplanen skal udarbejdes, udpeger hvert styregruppemedlem et medlem til en arbejdsgruppe, ligesom styregruppen ad hoc kan udpege medlemmer til særlige indsatsområder. Brøndby Kommune indkalder partnerskabet til ét møde hvert kvartal.

Parterne i Fairplay - også udenfor banen er enige om løbende at følge udviklingen af partnerskabet og implementeringen af de tryghedsskabende indsatser og årligt drøfte behovet for eventuelle justeringer.

Grundlæggende handler partnerskabet om at:

- Skabe en positiv indgangsvinkel til det at være fodboldfan.

- Skabe forståelse og respekt de forskellige parter imellem og opstille rammer og retningslinjer, som alle er ansvarlige for at overholde.

- Skabe rammerne for, at kampe med deltagelse af Brøndby IF bliver afviklet uden uro og ballade både før, under og efter kampene.

Parterne i Fairplay - også udenfor banen vil i fællesskab arbejde målrettet på at skabe gode rammer og levere langtidsholdbare løsninger samt styrke fodboldoplevelsen på og omkring Brøndby Stadion.