24. MARTS 2020 kl. 13:00
Meddelelse til aktionærer i relation til COVID-19 ved Brøndby IF’s kommende generalforsamling

Som følge af de nye forholdsregler, som de danske myndigheder har udstedt i relation til det aktuelle udbrud af COVID-19 (coronavirus), opfordrer Brøndby IF nu alle aktionærer til ikke at møde fysisk op på Brøndby IF’s generalforsamling 2. april. Det sker som en konsekvens af, at myndighederne ikke tillader, at man samles i grupper af mere end ti personer. 

Næstformand Jesper Møller fortæller om beslutningen.

- Vi havde set frem til at mødes med vores aktionærer til den årlige generalforsamling, men det alvorlige udbrud af COVID-19, og myndighedernes påbud, gør, at vi opfordrer alle aktionærer til at blive hjemme, jvf. regeringens anbefalinger. Vi er klar over, at dette er en særdeles beklagelig situation. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til vores aktionærers sikkerhed samt for at bidrage til at minimere yderligere spredning af COVID-19 virusset.

- Vi har drøftet, om vi skulle udskyde generalforsamlingen, men vi har konkluderet, at vi ikke ønsker at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt, hvor vi forventeligt kommer til at skulle afholde en lang række kampe på kort tid, og det er vores ønske, at vi på det tidspunkt skal bruge al fokus på at afvikle disse kampe bedst muligt.

Aktionærer vil have mulighed for at brevstemme elektronisk indtil selve dagen for generalforsamlingen, da fristen for at afgive brevstemmer nu er udvidet indtil 2. april kl. 11:00. At den elektroniske brevstemme sker gennem Aktionærportalen: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=23640&lan=DA 

Det er udelukkende muligt at brevstemme elektronisk.

Der vil være ligeledes være mulighed for at sende spørgsmål på [email protected]  indtil 1.april kl. 9:00, dog med det forbehold, at der ikke kan gives garanti, for at der vil være tid til at svare på alle spørgsmål.

Til generalforsamlingen vil næstformand Jesper Møller repræsentere bestyrelsen, og administrerende direktør Ole Palmå vil repræsentere direktionen. 

Som en service vil generalforsamlingen blive transmitteret live på Brøndby Indefra. Da det ikke vil være muligt at deltage fysisk i generalforsamlingen, har Brøndby IF besluttet at afholde et orienteringsmøde for aktionærer på et passende tidspunkt med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og direktionen, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Du kan finde information fra myndighederne om forebyggelse af smitte i forbindelse med arrangementer på www.coronasmitte.dk.