19. FEBRUAR 2020 kl. 09:00
Palmå: Nu kan arbejdet gå i gang med Sydsiden

Efter en længere periode med begrænsning på antallet af fans på Sydsiden er der nu godt nyt for de mange Brøndby-fans, da begrænsningerne forventes løftet i starten af den nye sæson. Det fortæller administrerende direktør Ole Palmå.

- Vi er utrolig glade for, at vi nu kan se en ende på de begrænsninger, vi har haft på Sydsiden Nedre. Som de fleste sikkert er bekendt med, kom vi i mål med emissionen i sidste uge, og provenuet der er blevet tilført klubben, fra såvel små som store investorer, gør, at vi nu har iværksat de næste skridt i reetableringen af nord- og sydtribunens fulde kapacitet. Dele af provenuet har været øremærket til Sydsiden, da det netop er her, fællesskabet i den grad kommer til udtryk, og vores fans skal naturligvis have de bedst mulige rammer. Så en stor tak til alle der har investeret i emissionen og gjort det muligt for os gå i gang med arbejdet.

- Sammen med Rambøll arbejder vi lige nu på de sidste detaljer i konstruktionen, hvorefter det skal endeligt godkendes af myndighederne. Vi forventer, at vi påbegynder arbejdet på henholdsvis nord- og sydtribunen i april, og så vil det tage op til tre måneder at gennemføre. Vi har sikret os, at al montering og installation vil foregå, uden at det vil påvirke fans og afvikling af kampene. Vores forventning er, at vi i starten af den nye sæson igen vil have en nord- og sydtribune med fuld kapacitet og uden sæder i stemningsafsnittene. Det glæder vi os alle til.

I dag er Sydsiden Nedre reduceret til 2750 fans, men når den er reetableret, så vil den igen kunne huse 4700 fans.

Foto: Getty Images