29. MARTS 2016 kl. 08:40
Selskabsmeddelelse 07/2016: Jan Bech Andersen genopstiller ikke

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 29. marts 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 07/2016


Information vedrørende generalforsamling

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen har i dag meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling den 13. april 2016. 

Den øvrige bestyrelse bestående af Morten Nødgaard Albæk (næstformand), Sune Blom, Jim Stjerne Hansen, Thorleif Krarup og Jesper Eigen Møller meddeler, at de alle ønsker genvalg. Genvalg kan ske jf. vedtægternes § 14. Christian Barrett og Sten Lerche, som er udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening jf. vedtægternes § 14, er blevet udpeget for en ny, et-årig periode.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen indstille, at der vælges fem medlemmer til bestyrelsen. Såfremt generalforsamlingen vælger at følge bestyrelsens forslag til valg af kandidater, vil bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituere sig selv med et formandskab bestående af Jesper Eigen Møller som bestyrelsesformand og Morten Nødgaard Albæk som næstformand.

Se meddelelsen som pdf her.


Brøndby IF
Jan Bech Andersen
Bestyrelsesformand

 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 43 63 08 10.