15. APRIL 2015 kl. 10:05
Brøndby Cares: Dumic, Phiri, Hjulsager og Nørgaard har MOT
Torsdag i sidste uge lancerede Brøndby IF klubbens nye og styrkede CSR-indsats: Brøndby Cares. 

I den forbindelse vil brondby.com i den kommende tid sætte fokus på de fire CSR-samarbejdspartnere, MOT Danmark, Julemærkefonden, Fars Køkkenskole og børneafdelingen på Hvidovre Hospital. 

Vi begynder med MOT Danmark, hvor samarbejdet allerede har resulteret i en særlig MOT-kamp mod Hobro IK den 19. april på Brøndby Stadion. Samarbejdet med MOT Danmark har fire spillerambassadører i Dario Dumic, Andrew Hjulsager, Christian Nørgaard og Lebogang Phiri.


Brøndby IF og MOT Danmark har et værdifællesskab

Mark Vogel fra MOT Danmark udtaler om samarbejdet med Brøndby IF:

- I MOT Danmark er vi super stolte og beærede over, at en af Danmarks største fodboldklubber vil samarbejde omkring at skabe bedre vilkår for unge mennesker. Der er en lang række synergieffekter ved samarbejdet, som begge parter vil få stor glæde og gavn af. For MOT Danmarks vedkommende vil det være en større synlighed og en validering af det arbejde, vi allerede laver på en lang række skoler.

Samarbejdet mellem Brøndby IF og MOT Danmark vil være givtigt for begge parter, idet Brøndby IF's og MOT Danmarks værdisæt ligger tæt op ad hinanden, ligesom den lokale forankring og den nationale eksponering stemmer overens med MOT Danmarks ambitioner.

- Brøndby IF og MOT Danmark har en række værdifællesskaber, som gør et formaliseret samarbejde helt oplagt. Modet til at leve og drømme og forfølge det, man brænder for, er en af de fælles kerneværdier, som vi i fællesskab vil hjælpe de unge mennesker med. Vi håber, at vi i årene fremover vil skabe en endnu større platform for, at områdets skoler og institutioner har hjælp og mulighed for at skabe det, som er vores fælles vision - et varmere og tryggere miljø hvor unge mennesker trives og udfolder deres fulde potentialer, lyder det videre fra Mark Vogel.

Unge og energiske spillerambassadører for samarbejdet

Som en del af partnerskabet med MOT Danmark er der udvalgt fire unge spillerambassadører, der alle kan bidrage med historier og perspektiver på det at have mod til at skille sig ud og tage chancer.

De fire spillerambassadører er Dario Dumic, Andrew Hjulsager, Christian Nørgaard og Lebogang Phiri.

Dario Dumic udtaler: 

- Som professionel fodboldspiller er der pres på én til hver eneste træning og kamp. Det kræver en særlig psyke. En vigtig del af det er at have mod og tro på sig selv, når tingene i hverdagen kan være svære, eller når det spidser til i løbet af en kamp. Mod og tro på sig selv er vigtige mentale redskaber for at kunne nå sine mål. Derfor er jeg meget glad for at kunne hjælpe MOT i deres arbejde.

For en af de øvrige spillerambassadører, Lebogang Phiri, har samarbejdet den ekstra vinkel på historien, at MOT også er engageret i Sydafrika:

- MOT Danmarks arbejde med at få unge mennesker til at drømme og få modet til at tage chancen er noget, der ligger mig meget på sinde. Jeg har selv været i en situation, hvor jeg skulle tage et stort spring i livet og flytte til Danmark i en ung alder væk fra min familie og mine venner. 

- Det at MOT også er involveret i Sydafrika gør det ekstra spændende at være en del af. Jeg håber at kunne bidrage til at vise vejen for unge i både Danmark og Sydafrika, når det handler om at turde.

Det går samarbejdet ud på

Samarbejdet mellem Brøndby IF og MOT Danmark har flere facetter. Spillerambassadørerne deltager løbende i MOT-arrangementer på skolerne i nærområdet. MOT-skolerne bliver samtidigt inviteret til en årlig MOT-kamp. 

Den første kamp er allerede på søndag den 19. april mod Hobro IK, hvor der vil være ekstra fokus på MOT Danmark og deres positive arbejde. Derfor vil spillerne varme op i særlige MOT-trøjer, og der vil være indlæg fra øvrige MOT-ambassadører i loungerne på Brøndby Stadion.

Brøndby Junior TV vil også sætte fokus på MOT’s værdier: Mod til at leve, Mod til at vise omsorg og Mod til at sige nej. Til Brøndby Dagen vil MOT ligeledes være til stede og udbrede kendskabet, ligesom et samarbejde med skolerne i Brøndby Kommune planlægges.

Samtidig får MOT adgang til Brøndby IF's partnernetværk og MOT-arrangementer kan afholdes på Brøndby Stadion, ligesom MOT-oplæg for Brøndby Masterclass og Brøndby IF's administration er på tegnebrættet.

MOT Danmark - kort fortalt

MOT er en holdningsskabende organisation, som arbejder for og med unge.
MOT’s mål er at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer.
MOT er en helhedsmodel for, hvordan en kommune eller skole kan arbejde med unge.
MOT-programmet henvender sig til 7. – 9. klasse i folkeskolen. Der er fokus på de unge i skolen og i fritiden.

MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod.

MOT blev grundlagt i Norge i 1997 af topidrætsudøvere. Initiativtagerne var OL-skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss, cykelrytteren Dag Otto Lauritsen og fodboldspilleren Rune Bratseth.

Siden da har MOT ekspanderet i flere lande verden over, herunder i Danmark.

Du kan læse meget mere om MOT Danmark på motdanmark.dk.