9. APRIL 2013 kl. 10:58
FAQ om aktieemissionen

FAQ om aktieemission i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
 
Nedenfor kan du finde de oftest stillede spørgsmål og svar om den forestående aktieemission i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.
 
Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du meget velkommen til at skrive til emission@brondby.com for svar på dit/dine spørgsmål.
 
OBS! Tegning af nye aktier i Brøndby IF skal ske med Brøndby IF's prospekt som beslutningsgrundlag. For en gennemgang af alle gældende betingelser og vilkår samt yderligere information om aktieudbuddet henvises til prospektet, der kan hentes på www.brondby.com eller rekvireres via emission@brondby.com.
 
Spørgsmål og svar
 
Q. Hvordan støtter jeg Brøndby IF i emissionen?
A. Du støtter emissionen i Brøndby IF ved at tegne nye aktier i Brøndby IF. Det gør du enten ved at udnytte de tegningsretter, du har fået tildelt som nuværende aktionær, eller ved at købe og udnytte købte tegningsretter eller ved at afgive ordre på nye "resterende" aktier i Brøndby IF gennem dit pengeinstitut. I alle tilfælde skal du kontakte dit pengeinstitut.
 
Q: Jeg har tegningsretter; hvordan udnytter jeg dem?
A. Du skal henvende dig i din bank og fortælle din bank, at du ønsker at udnytte tegningsretterne til at tegne nye aktier i Brøndby IF til 2,75 kr. stykket.
 
 
Q. Hvordan tegner jeg nye aktier?
A. For at tegne aktier i emissionen, skal du enten være registreret i VP som aktionær i Brøndby IF den 31. oktober 2013 kl. 12:30, hvor tegningsretterne tildeles, eller også skal du købe retter til at tegne de nye aktier (tegningsretter). I begge tilfælde skal du kontakte dit pengeinstitut, for derigennem at købe tegningsretter og/eller tegne nye aktier. Man kan ikke tegne aktier eller købe tegningsretter igennem Brøndby IF.
 
Q. Kan jeg tegne nye aktier, hvis jeg ikke har aktier i Brøndby IF i forvejen?
A. Ja, hvis du køber tegningsretter til de nye aktier gennem dit pengeinstitut. Du kan også afgive ordre på eventuelle resterende aktier, hvilket giver mulighed for at tegne aktier såfremt der er tegningsretter der ikke udnyttes. Der kan ikke fra Brøndby IF's side gives nogen sikkerhed for, at personer der ønsker at tegne aktier uden tegningsretter, vil kunne tildeles resterende aktier. Sikkerhed for at modtage nye aktier i Brøndby IF kan kun gives til aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter tegningsretter, og i alle tilfælde kun hvis aktieudbuddet gennemføres.
 
Q. Hvornår kan jeg tegne aktierne?
A. Der er tegningsperiode for aktierne fra den 1. - 14. november 2013, dog vil det seneste tidspunktet for tilbagemelding til dit pengeinstitut typisk ligge flere dage før afslutningen af tegningsperioden.
 
Q. Bliver der afholdt investormøder?
A. Ja, der afholdes to investormøder i løbet af de kommende uger. De to investormøder afholdes henholdsvis tirsdag den 5. november kl. 17.00 og mandag den 11. november kl. 16.00. Begge møder afholdes i Europa Lounge på Brøndby Stadion (Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby).
 
Q. Hvad koster aktierne?
A. Hvis du har fået tildelt tegningsretter eller hvis du har købt tegningsretter, kan du tegne nye aktier til en stykpris på 2,75 kroner. Tegningsretternes pris afhænger af deres kurs på købstidspunktet. Alt dette kan dit pengeinstitut oplyse dig om.
 
Q. Hvor mange aktier kan man tegne?
A. En aktionær tildeles 2 tegningsretter for hver aktie, der ejes. 9 tegningsretter giver ret til at tegne én aktie, svarende til at der kan tegnes 1 ny aktie hver gang der ejes 4,5 aktier. Er du registreret i VP med 90 aktier den 31. oktober 2013 kl. 12:30, kan du således tegne 20 nye aktier (90 * 2 / 9). Hvis du ikke er aktionær i forvejen, så afhænger antallet af aktier du kan tegne af, hvor mange tegningsretter du køber.
 
Q. Hvad sker der med min investering, hvis emissionen ikke bliver til noget?
A. Hvis aktieudbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet for de tegnede aktier blive refunderet til de sidst registrerede ejere af aktierne. Tegningsretterne vil bortfalde, hvorfor investorer der har købt tegningsretter vil lide et tab svarende til købesummen for tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.