10. FEBRUAR 2012 kl. 15:58
Bjerregaards blog: Familien Brøndby

Brøndby IF's bestyrelsesformand Per Bjerregaard kommer her til orde i en ny blog.

Bloggen omhandler fornyet optimisme i klubben, stærkt sportslig ledelse samt ikke mindst Brøndbyernes IF Fodbold Fond:

Familien Brøndby IF

For snart et par måneder siden forudsagde jeg, at nye tider var på vej i 2012. Samtidig understregede jeg, at det eneste der ikke fungerede for os i 2011 var Superligaholdet.

Nu er vi så kommet godt i gang med 2012. Der er blevet afholdt et nytårstaffel i klubben med rekordstor deltagelse og et netop overstået to-dages seminar for de frivillige kontrollører også med rekordstor deltagelse og stor tilfredshed med seminaret blandt deltagerne. Og så til det, der optager os alle: En fin sportslig start med et enkelt nederlag i syv træningskampe. Fem sejre, én uafgjort og så et nederlag i kampen mod AB, hvor størstedelen af de forventede stamspillere stod over. På søndag går turen til Tyrkiet på ni dages træningslejr med to træningskampe, hvor formen og spillet bliver yderligere optimeret.

Nogen vil måske sige om resultaterne, at det jo kun er træningskampe. Det er naturligvis korrekt, men alle kampe tæller for et holds motivation og selvtillid. Specielt for et mandskab, der har været igennem et efterår, som vi var i 2011. Resultaterne i træningskampene giver ganske vist ikke point, men de er vigtige alligevel, for de giver selvtillid og sikkerhed på holdet. Jeg behøver vel ikke at minde om, at forud for vores katastrofale resultater i efterårets kampe vandt vi ikke en eneste træningskamp.
 
Optimismen er tilbage i klubben

Den nye stab i fodboldafdelingen under Bjurs og Auris ledelse gør det godt. Det startede utraditionelt med maling af en grøn spillergang. En psykologisk glimrende event, der for spillerne markerede, at nu starter nye tider med øget forståelse for, at samarbejde om løsning af opgaverne er utrolig vigtigt for et fodboldhold, der skal præstere gode resultater.

I januars transfervindue var det meget vigtigt, at vi fik suppleret truppen med en rigtig god angriber i Simon Makienok Christoffersen. Truppen er god - og træningsmentaliteten er igen dér, hvor vi altid har ønsket det i Brøndby IF. Desuden er der masser af unge talenter er på vej mod Superligatruppen i de kommende år.

Mange års fremragende sportslige resultater er skabt på en gennem årene opbygget vinderkultur på og omkring holdet. Den kultur har været tabt i en periode, men er helt sikkert på vej til at blive reetableret. Det lover godt, og optimismen er tilbage i hele klubben. Målsætningen for foråret er ud over bedre spil at få lagt bundstriden bag os og slutte på en 6. plads i foråret.

Vores kvindehold er ved at forberede sig til en kæmpe opgave i kvindernes Champions League til marts. Efter sejre over mestrene fra Belgien og Italien gælder det nu europamestrene fra Lyon. Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til Brøndby Stadion den 21.marts, dels for at konstatere at kvindefodbolden har udviklet sig enormt de seneste år, men også for at støtte vores spillere. De fortjener fuld opbakning, og der venter dem flere store opgaver. Både mesterskab og pokaltriumf er stadig helt realistiske muligheder. En enkelt fan har sendt mig en mail og skrevet, at han er ligeglad med resten af klubben, da han kun er fan af Superligaholdet - han og ligesindede er naturligvis velkomne til at blive hjemme - men alle vi andre, der er fans af hele Brøndby IF har ærlig talt lidt svært ved at forstå, at man eksempelvis ikke kan glæde sig over danske mesterskaber på stribe i ungdomsafdelingen. Det er jo fremtidens topspillere. Og når det gælder kvinderne, så har de gjort det så godt, at alle med Brøndby-hjerte bør møde op og støtte dem mod en fremragende modstander som Lyon.

Økonomisk har vi stillet hårde krav til os selv i det nye år. Det skal være slut med de seneste års store underskud. Derfor er sparekniven fundet frem. Det er ikke rart for den daglige ledelse, men det er nødvendigt.

Vi kan ikke vedblivende byde vores interessenter og specielt naturligvis vores aktionærer, at vi ikke leverer et plus på bundlinjen.

Derfor har meldingen været klar til direktionen: Vi skal have et positivt resultat i 2012. Det må dog indrømmes, at det ikke er nogen nem opgave i disse recessionstider.

"Professionel fodbold er benhård business, men..."

Tilbage til overskriften på dette indlæg - Familien Brøndby IF.

Lige fra starten af klubbens stiftelse i 1964 blev der lagt vægt på, at vi er en klub med ambitioner med fokus på ungdomsarbejdet, men også en klub med plads til alle og med socialt ansvar og samtidig en del af lokalsamfundet i Brøndby og omegn. Med andre ord en eliteklub, men først og fremmest en klub, med sammenhold og gensidig ansvarlighed som vigtige elementer. Fra 70'erne blev fokus sat på frivilligheden, sammenholdet og arbejdsomheden som stærke elementer, der også viste sig som nødvendige elementer, hvis de mange planer, der er blevet lagt gennem årene skulle gennemføres. Ved indførelsen af fuldtidsfodbold i Brøndby IF i december 1985, fastslog vi, at vi også i fremtiden ville holde fast i vores værdier og vores kultur - udtrykt således: "Professionel fodbold er benhård business, men vi vil aldrig glemme vores sociale ansvar". Det forsøger vi fortsat at leve op til på mange forskellige måder.

De fleste planer er blevet gennemført, nogle har så sandelig slået fejl. Men planerne har altid været lagt med respekt for de retningslinjer, der blev lagt allerede i 60'erne og 70'erne.

Vi, der har haft ansvaret for ledelsen gennem årene, har naturligvis også ansvaret for fejlene gennem tiden. Det er vi naturligvis helt klar over. Der er jo altid forklaringer, men det kan vi ikke bruge til noget. Det samme gælder i øvrigt succeserne. Det er nutiden, det gælder. Vi skal videre, og vi er på rette vej igen.

Med disse retningslinjer lagt for mange år siden, har det altid været rimeligt nemt f.eks. at tage stilling til diverse overtagelsesforsøg og fristende tilbud. Det ville jo bl.a. ændre holdningen, at selskab og amatørafdeling er en klub, og som det er set i udlandet, så kan selv de største investeringsfonde miste fodfæstet, hvilket jo så kan være katastrofalt, hvis de er ejere af en fodboldklub.

Der arbejdes nu hårdt på at vende tilbage til en stor del af de gamle dyder, men vel at mærke tilpasset de nye tider. Et eksempel er, at en stor gruppe frivillige i et tæt samarbejde med salgsafdelingen og foreningen BIF's Venner nu fra sæsonstarten igen sender et kampprogram på gaden. Ikke alene til Superligakampene, men også til 3F Ligakampe, U19 og U17 Ligakampe, U18 kampe (piger) samt udvalgte kampe i Reserveligaen. Planerne er blevet godt modtaget, og en række firmaer har allerede tegnet annoncer i de nye kampprogrammer. Blandt disse også helt nye virksomheder, når det gælder reklamesamarbejde med Brøndby IF. Men der er heller ingen tvivl om, at det bliver spændende for mange, via artiklerne i kampprogrammet, at komme tættere på dagligdagen i klubben og spillerne på de forskellige hold i klubben med mere.

Ændringer i Fonden

Andre spændende nyheder er, at Brøndbyernes IF Fodbold Fond har besluttet at søge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om tilladelse til ændring af Fondens bestyrelsessammensætning.
 
Fondsbestyrelsen består i dag af 5 personer, der vælges således: Brøndbyernes IF vælger 2, BIF's Veteraner vælger 1 og Brøndbyernes IF Fodbold A/S vælger 2, hvoraf den ene er selskabets bestyrelsesformand.

Den nuværende Fondsbestyrelse ønsker, at fondsbestyrelsen fremover skal bestå af 5-7 medlemmer, idet samtlige officielle godkendte støtteforeninger i "Brøndby IF familien" dermed vil få ret til at vælge en person til bestyrelsen, som fremadrettet (under forudsætning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens godkendelse) vil sammensættes således: Brøndbyernes IF vælger 2, BIF's Veteraner vælger 1, BIF's Venner vælger 1, Forældre BIF vælger 1, Brøndby Support vælger 1 og BIF's 100 mandsklub vælger 1. Altså i alt 7 medlemmer af fondsbestyrelsen.

Det er Fondsbestyrelsens opfattelse, at det vil være til gavn for hele klubben på kort som langt sigt at påskønne det gode arbejde, der udføres i disse foreninger ved at give dem plads i Fondens bestyrelse.
 
Fondsbestyrelsen anbefaler, at medlemmer af bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S fremadrettet ikke vil blive valgt til Fondsbestyrelsen.   

Ja, vi er på mange områder på vej tilbage til gamle dyder, men så sandelig tilpasset nye tider. Det sker meget godt i klubben i disse måneder, og jeg er stadig sikker på, at 2011 bliver det sidste af fem forfærdelige år. Men de første kampe i Superligaen bliver utroligt spændende for os alle i Brøndby IF.

/Per Bjerregaard