1. JANUAR 2009 kl. 13:43
Forretningskoncept

For at vi skal leve op til Brøndby IF's mission og opnå de mål som visionen rummer, så skal Brøndby IF fortsat udvikles i positiv retning.

Dette skal gøres ved en videreudvikling af vores kompetenceområder:

  • Sport
  • Sportsarrangementer
  • Drift af sportsfaciliteter

Som en del heraf skal vi fortsat arbejde på den langsigtede målsætning om at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum indenfor:

  • Sport
  • Uddannelse
  • Sundhed

Arbejdet med dette har blandt andet resulteret i oprettelsen af Brøndby Gymnasium.

Brøndby IF vil udvide vores aktiviteter inden for vores kompetenceområder i det omfang realistiske budgetter viser et sandsynligt fremtidigt økonomisk udbytte. Dette skal styrke Brøndby IF's brand og forretningsmæssige grundlag.

Brøndby IF vil kontinuerligt være opmærksomme på at udvikle forretningen, primært i nært beslægtede forretningsområder. En integrering af nye forretningsområder vil imidlertid altid først ske efter grundig analyse af forretningsmulighederne.