Værtsfamilier i Brøndby IF

Brøndby IF søger løbende værtsfamilier, som har bopæl i Brøndby og omegn.

Fællesskabet i Brøndby IF er en eksistentiel faktor og en kerneværdi, som vi udvikler spillere ud fra. Som værtsfamilie har man, qua sit bidrag til fællesskabet, stor indflydelse på spillerens individuelle udvikling, trivsel og præstationer, både på og uden for banen.

Brøndby IF hjælper naturligvis spilleren i vid udstrækning på alle områder, hvor vi kan, mens værtsfamilien er en vigtig og afgørende del af drengens trygge hverdag. I har mulighed for at hjælpe en ung dreng og hans familie med at skabe en stabil og sammenhængende hverdag, hvor skole og fodbold er de primære aktiviteter.

Forventninger:

Værtsfamilien stiller et værelse til rådighed for drengen, og han indgår på lige fod med alle andre familiemedlemmer i familiens dagligdag. Under opholdet hjælper familien med forplejning, nærvær og omsorg i samarbejde med drengens familie og værtsansvarlig i klubben. Det er vores erfaring, at værtsfamilien er vigtig for drengens udvikling, da de i høj grad erstatter den sikkerhed og tryghed, som der opleves, når han er hjemme hos sin familie. Værtsfamiliens sammensætning strækker sig fra børnefamilier med et ekstra værelse til familier, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

Vigtige punkter:

  • Drengene er 15-18 år.
  • Værtsfamilien skal bo inden for cykelafstand til Brøndby Stadion.
  • Man skal forvente besøg i hjemmet fra Brøndby IF's værtsansvarlig og drengens familie.
  • Værtsfamilien modtager et månedligt beløb til dækning af udgifter i forbindelse med kost og logi, jævnfør gældende regler på området.

Værtsforløbet er et samarbejde mellem værtsfamilien, spilleren, spillerens familie og klubben. Under forløbet har værtsfamilien en fast kontaktperson og værtsansvarlig tilknyttet, som er med til at skabe sammenhæng og tryghed i samarbejde med spilleren og hans familie.

Brøndby IF søger løbende værtsfamilier, og man er velkommen til at sende en uforpligtende ansøgning. Ved ansøgning skal man forvente besøg og samtaler i hjemmet.

Send jeres ansøgning til værtsansvarlig Marianne Holm på mho@brondby.com.