Brøndby Masterclass Samarbejdet - til gavn for alle

11.10.2021 16:02

Brøndby Masterclass Samarbejdet er betegnelsen for vores samarbejdsklubkoncept i Brøndby IF, men hvad gemmer sig egentlig bag konceptet, der i de seneste sæsoner har fået stort fokus? Og hvad vil det sige at være en af de pt. 30 samarbejds- og 13 venskabsklubber i Brøndby IF?

Det vil Thomas Heede Arndt (Leder af samarbejdsklubber), Christian Sørensen (ATK+ center-ansvarlig) og Nikolaj Gottlieb Magelund (Koordinator for samarbejdsklubber og camps) her fortælle mere om.

- Vi bidrager til at udvikle og understøtte samarbejds- og venskabsklubberne fodboldmæssigt såvel som organisatorisk gennem målrettede koncepter og produkter. Vi bruger mange timer i samarbejdsklubber, som ser os ofte og har meget at gøre med os i hverdagene.

- Venskabsklubberne ligger oftest uden for vores geografiske snitflade og er derfor mere et ”langdistanceforhold”. De skal som udgangspunkt komme til os. Klubberne får som samarbejds- eller venskabsklub en lang række tilbud, der både kan understøtte deres udvikling samt give dem store oplevelser, fortæller Thomas Heede Arndt og uddyber om tilbuddene:

- Som udgangspunkter arbejder vi med klubberne i to spor. Udvikling af klub, trænere og spillere, som ligger under den sportslige paraply, samt oplevelser for klub, trænere og spillere, som ligger under den eventmæssige paraply. Fælles for dem begge er, at fodbolden er omdrejningspunktet. Til udvikling af klubberne har vi en lang række produkter, som vi hele tiden forsøger at optimere, så de er værdiskabende for alle parter.

Samarbejdets sportslige koncepter
Christian Sørensen, som er et velkendt navn og ansigt i samarbejdsklubberne, står bag mange af de sportslige koncepter.

- For os handler det om, at vi vil gøre samarbejdsklubberne bedre. Vi ønsker at gøre trænerne bedre for at gøre deres spillere bedre. Så vi bruger rigtig meget tid på at dygtiggøre trænerne via vores forskellige koncepter og produkter. Det er for eksempel gennem kurser som vores Spotkurser og DBU C1 og C2-kurser, Trænerpraktik samt Brøndby Masterclass Træningscenter, hvor trænerne kommer herind og gennemgår et tema, inden de går på banen og udfører et træningspas. I søndags var temaet eksempelvis læringsværktøjer, forklarer Christian Sørensen og fortsætter:

- Vi har også Klubtræning, hvor vi kommer ud i samarbejdsklubberne og træner U9-U10-U11-U12-holdene og giver feedback og inspiration. Vi har en lang række dygtige og engagerede trænere, som kommer ud og træner i klubberne. Det er vigtigt for os at være til stede i klubberne og give trænere og spillere en god træningsoplevelse. På den måde skaber vi gode relationer i klubberne, hvilket er altafgørende for os.

-  Et af vores nyere koncepter er BrMa Coaching. Det er en platform med træningsøvelser, der er optaget og udført af vores interne spillere, råd om spillestil, kostvejledning, skræddersyede træningsprogrammer og årsplaner til hver årgang, samt vejledninger til hvordan man træner forskellige tekniske egenskaber.

- Det er et kæmpe univers, som giver en masse redskaber, og som vi kontinuerligt videreudvikler. Vi anerkender den travle, frivillige træner, der først har fri fra arbejde kl. 16:00 og derefter skal stå på banen for at træne sit hold kl. 17:00. Her er BrMa Coaching et fantastisk værktøj, som har fået en fremragende modtagelse fra trænerne i vores samarbejdsklubber.

- Trænerne har fået redskaberne og værktøjerne, der gør, at deres spillere får bedre træning.

Ovenstående trænertilbud strækker sig primært fra U6- til U13-trænere. Du kan læse mere om dem alle på Brondby.com under ’Masterclass’ og ’BrMa Samarbejdet’.

- Et andet nyt tiltag i dette efterår er BrMa Klubrådgiver. Her er vi pt. til stede i to klubber, henholdsvis Albertslund IF og Taastrup FC. Igennem træningspas og oplæg laver vi blandt andet supervision og giver inspiration og feedback helt fra U6 og op til U13. Vi dykker ned i klubben og finder ud af, hvordan den fungerer og understøtter dette, men samtidig hjælper dem med at blive dygtigere. Efter et halvt år vil vi så udarbejde en skriftlig rapport til klubberne. De to klubber har taget rigtig godt imod konceptet, og til foråret vi vil tilbyde det til andre klubber, fortæller Christian Sørensen.

Uddannelse af trænere resulterer indirekte i bedre spillere, og for at understøtte denne udvikling tilbyder Brøndby Masterclass Samarbejdet også stævner (for A-hold og B-, C og D-hold), målmandstræning samt én ugentlig træning for udvalgte spillere i henholdsvis ATK+ center U10-U12 og BrMa Talenttræning U13-14. Christian Sørensen leder ATK+-træningen, hvor han allerede nu kan se resultatet af Brøndby Masterclass Samarbejdets mange trænertilbud.

- Vi kan se, at de nye årgange, som starter på ATK+ center, er bedre skolet og bedre uddannet, fordi der i de seneste par år er kommet større positivt fokus på børnemiljøerne i samarbejdsklubberne. Spillerne er bedre trænet, end de har været tidligere. De har en bedre teknisk pakke. De har trænet, ikke bare spillet fodbold. Der er en stor forskel. Vi synes at se en positiv effekt af de klubber og trænere, som har gjort aktiv brug af BrMa Træningscenter. Trænerne har fået redskaberne og værktøjerne, der gør, at deres spillere får bedre træning, lyder det fra Christian Sørensen.

Brøndby Masterclass Samarbejdet modtager fortsat flere og flere henvendelser fra klubber, som ønsker at blive samarbejdsklub med Brøndby IF, og de klubber, som allerede er, roser konceptet og dets ansvarlige: Både for dets indhold (herunder træningspas, kurser, camps) og for at tage ansvar for trænerne og klubberne.

- Det er fantastisk at se, når frivillige trænere, holdledere og forældre møder op herude og gider at bruge en søndag eller en torsdag aften efter arbejde til eksempelvis et kursus. Vi sætter kæmpe stor pris på den tilslutning, som vi har på vores arrangementer. Vi har flot fremmøde til rigtig mange arrangementer. Det er fedt, siger Nikolaj Gottlieb Magelund.

Samarbejdets event- og klubtilbud
Brøndby Masterclass Samarbejdet indebærer ikke kun sportslige tilbud, men også forskellige events, der vil give oplevelser til børn i alle aldre – og potentielt også til de lidt ældre.

- Vi tilbyder oplevelser, som omfavner klubben som helhed. Det kan for eksempel være Samarbejdsklubdagen. Det er vigtigt for os at understøtte klubbernes sociale aktiviteter, eksempelvis med billetter til stadion. Alle er velkomne, men det er ungdommen, som vi henvender os til, fortæller Nikolaj Gottlieb Magelund og tilføjer:

- Vi understøtter selvfølgelig også klubbernes egne arrangementer. Det vil sige, at hvis man har en stor klubdag eller et stort stævne, kan vi komme ud med en Brøndby-eventpakke, som kan bidrage til arrangementet. Det kan for eksempel være en hoppeborg, vores maskot Nanok, eller at en Brøndby-spiller kommer og skriver autografer.

- Vi har nogle forskellige koncepter, blandt andet Nanok on Tour, hvor vi tager maskotten med ud og laver straffesparkskonkurrence. Det plejer at være for U6-U10. Vi afvikler kampdagsstævner, hvor vi inviterer klubbernes forskellige B-, C- og D-hold. De spiller et træningsstævne, inden de går en tur i Familie Loungen for derefter at se en kamp på stadion.


Foto: Getty Images

- Vi har også vores Brøndby Camps, hvor der normalt kommer mange spillere fra samarbejdsklubberne. Vores camps er dog åbne for spillere fra alle klubber. Her får de chancen for at snuse til, hvad det vil sige at træne i Brøndby IF. Til camps er det nemlig også vores klubtrænere og ATK-trænere, som står for træningen. Vores camps er ekstremt populære og er en unik måde for os at vise Brøndby IF positivt frem.

- Indsatsen på eventområdet og de oplevelsesskabende tiltag, vi tilbyder samarbejdsklubberne, kan forhåbentlig på både kort og lang sigt gøre Brøndby IF til et samlingspunkt for alle medlemmerne i vores samarbejdsklubber. Det må meget gerne komme til udtryk i form af en forøget fanbase i og omkring Vestegnen, men det vigtigste for os er at understøtte og honorere klubbernes gode arbejde med børn og unge og give disse nogle mindeværdige og sjove fodboldoplevelser, der styrker relationen til Brøndby IF.

De fede børnemiljøer
- Det er vigtigt at pointere, at vi i klubsamarbejdet har valgt, at samarbejdsklubberne ikke nødvendigvis skal have udgifter ved at være samarbejdsklubber. Det er omkostningsfrit og et ansvar, som vi i Brøndby IF tager på os. Det er ikke noget, som vi går ud og dræner klubkasserne med, siger Thomas Heede Arndt og tilføjer:

- Resultatet af vores arbejde ude i klubberne skal betyde, at samarbejdsklubberne står bedre rustet til at give endnu bedre børnetræning til alle og samtidig have fokus på at udvikle den enkelte spiller. Her er det naturligvis vores interesse at videreudvikle på de største talenter fra samarbejdsklubberne, når spiller, forældre samt afgivende klub og Brøndby IF er enige om, at tiden er rigtig.