4. OKTOBER 2019
Garderobe

Du finder garderoben ved indgangen til Fanzonen, hvor tasker, hjelme, paraplyer, overtøj og diverse arbejdsredskaber kan indleveres under Brøndby IF's hjemmekampe. Der er desuden mulighed for at oplade batterier, til eksempelvis elcykler.

Indlevering i garderoben vil koste 20 kr. pr. genstand.

Genstande som våben, fyrværkeri og eksplosivstoffer ikke kan opbevares. Brøndby IF forbeholder sig retten til at undersøge det indleverede materiale og afvise eventuelt uønskede effekter.

Brøndby IF vil ikke kunne holdes erstatningsansvarlige for usædvanligt indhold i tasker, herunder indhold med en usædvanlig høj værdi. Brøndby IF kan derudover ikke holdes ansvarlige for løse genstande i indleveret overtøj. Opbevaring af sådanne løse genstande kræver selvstændigt garderobemærke. Det understreges, at Brøndby IF ikke kan holdes ansvarlige for mistede genstande, der ikke kan dokumenteres med et gyldigt garderobemærke, eller hvor Brøndby IF ikke har udvist uagtsom adfærd i forbindelse med genstandens bortkomst. Endelig kan Brøndby IF ikke holdes erstatningsansvarlige for bortkomne genstande med en værdi overstigende 500 kr.