16. AUGUST 2017 kl. 10:50
Masterclass klar til den nye sæson

Mens Superliga-holdet har været i aktion siden midten af juli, lød startskuddet til Brøndby Masterclass’ sæson i weekenden. T+ træner og U-Talentchef i Brøndby IF, Kenneth Brogaard, beskriver i den forbindelse, hvordan opstartsfasen har været præget af ændringer for de forskellige årgange.

- Det primære fokus for børne-/ungdomsholdene og U-talentafdelingen har været at finde sig til rette med nye trænere og enkelte nye medspillere. Spillerne er blevet et år ældre, og så er der nogle andre ting i fodboldspillet, man skal have fokus på. Et konkret eksempel på dette er det at gå fra U10 til U11. I U10 spiller man på 5-mandsmål, mens man på U11 spiller på 8-mands i turneringsregi, og når man går fra U13 til U14, skifter man fra 8-mands til 11-mands.

Men selvom de fysiske rammer ændrer sig, er forventningerne til spillerne stadig de samme, fortæller Kenneth Brogaard, der er ansvarlig for årgangene U10-U14.

- Vi har rigtig store forventninger til alle vores hold. Den største forventning er i forhold til udviklingen blandt spillerne. Det er procesorienteret arbejde. Vi vil rigtig gerne vinde en masse kampe, men det vigtigste er de 450 minutter, vi træner hver uge. Så de 70 minutter på banen er vigtige, men ikke lige så vigtige som træningen.

Det hele menneske
Brøndby Masterclass handler dog ikke kun om kampe, træningspas og alt det, der hører til for at blive en dygtig fodboldspiller. Det handler også om det, der foregår uden banerne bag Brøndby Stadion. Når fodboldstøvlerne bliver byttet ud med de sko, der hver dag går til skole. Det handler med andre ord om det hele menneske.

- Vi er meget bevidste omkring, at der er cirka 14.000 spillere i hver årgang på landsplan, og hvis vi er rigtig heldige, er der 10 af dem, der slår igennem i Europa. Så vi skal også give spillerne andre ting med i bagagen end fodbold. Eksempelvis værdier som respekt for hinanden, ydmyghed, hårdt arbejde og være klar til at løfte i fællesskab, pointerer Kenneth Brogaard, der mener, at alt det uden om fodbold kan være med til at gavne spillerne:

- En af de ting, jeg er meget stolt af at være en del af i Masterclass, er, at man skal være under uddannelse for at være med. Det betyder også, at vi kan tale om andet end fodbold. Vi tror på, at det gør fodboldspilleren mere intelligent – at han kan læse spillet, at han kan agere i et rum med mange mennesker – både med ældre og yngre spillere. Derfor gør vi også meget ud af at træne sammen på kryds og tværs. I U-talentafdelingen er det derfor vigtigt for mig, at alle 72 spillere kan navnene på de 24 trænere og omvendt. 

Ansvaret for at danne det hele menneske og den dygtige fodboldspiller er i høj grad placeret hos den enkelte spiller. 

- Spillerne skal tage ejerskab over deres egen udvikling med baggrund i det, vi kalder Masterpass. Et udviklingsprogram, hvor spillerne under vejledning af trænerne skal tage ansvar for hvilke områder, de vil forbedre sig på. Vi afholder fire større spillersamtaler i løbet af året, foruden alle samtalerne i hverdagen, hvor spillerne tager teten.

Dedikerede spillere
Ansvaret for egen læring og udvikling bliver mere udbredt, jo ældre spillerne bliver, fortæller A+ Træner, Bent Christensen Arensøe. Som hovedansvarlig for U15-U19-holdene i Brøndby IF oplever han, at spillerne påtager sig dette ansvar grundet deres passion for sporten.

- Spillerne brænder for at spille fodbold, så det er ikke sådan, at man skal starte fra 0. Derudover bliver de målt før og efter ferien, så vi kan se, om de har trænet, det de burde træne. På den måde starter vi på næsten samme niveau som før ferien.

Selvom niveauet er omtrent det samme som før sommerferien, har der i opstartsfasen været tid til at finpudse det spil, der kendetegner klubben.

- Det, vi satte i søen i april sidste år (Strategi 6.4, red.), altså det fremadrettede spil og genpresset, har vi haft mere fokus på og haft mere tid til at træne i opstartsperioden. På den måde opstår der en tydeligere sammenhæng mellem især U19 og førsteholdet. Det betyder ikke, at årgangene spiller på samme måde, men selve mindsettet skal ligne hinanden.

Nye ansigter
Opstartsfasen har også betydet nye ansigter, ny årgang og for U15-holdet nye omgivelser. Alt sammen noget, der kræver tid og tilvænning, siger Bent Christensen Arensøe.

- Den største udfordring ved at rykke op til en ny årgang er tempoet, mens fysikken også spiller en rolle. De løber hurtigere, skyder hårdere, og spillet er mere fysisk betonet. Forskellen bliver dog mindre og mindre, jo ældre spillerne bliver, så det er især U15, der er udfordret fysisk. De skal også vænne sig til de nye omgivelser, hvilket kræver tid. U17-spillerne glæder sig bare over, at de nu er et skridt nærmere U19-holdet og ”voksenfodbold”

Netop overgangen til U15 kan virke overvældende, så derfor er trænerne omkring årgangen meget opmærksomme på, at spillerne får en så gnidningsfri start på den nye sæson som muligt.

- I forhold til U15 er det vigtigt, at man som træner er bevidst omkring, at spillerne kommer fra et mere beskyttet miljø. Nu er kravene til dem skærpet, men det vigtigt, at de får en blød overgang, og så begynder vi at skrue bissen på som tiden går. Nogle af de krav er at gøre sig umage, lidt mindre leg, ligesom fællesskabet også er en vigtig faktor – på tværs af alle årgange.