10. APRIL 2014 kl. 18:50
Jan Bech Andersen: Jeg brænder for det
Jan Bech Andersen, storaktionær i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, er på torsdagens ordinære generalforsamling valgt til ny bestyrelsesformand for selskabet.

brondby.com tog en snak med den passionerede fan og nu formand.

Hvorfor vælger du at gå aktivt ind i bestyrelsen i Brøndby?

- Det gør jeg, fordi jeg gerne vil tage et ansvar for, at Brøndby IF kommer videre. Vi er nået langt det seneste år. Men vi har også lang vej hjem, hvis vi skal have Brøndby tilbage på det niveau, hvor klubben hører hjemme. Jeg er glad for den tillid, aktionærerne har vist mig i dag, og jeg er også klar over, at det forpligter. 

Hvorfor skal der nu vælges en ny bestyrelse?

- Brøndby går nu ind i en ny fase, hvor jeg mener, at der er brug for stærke erhvervspersonerligheder, der både af navn og gavn kan definere retningen for projektet og pege på fokusområder over en tidshorisont på de næste fem år. Brøndby skal udvikles yderligere kommercielt og strategisk, og til det formål har jeg haft et ønske om at bringe nye og andre kompetencer ind i bestyrelsen. Jeg har fået tilkendegivelser fra stærke og meget dygtige mennesker, der både er i besiddelse af den indsigt og de visioner, Brøndby har brug for i “fase 2”.

Hvorfor er der ikke længere plads til Aldo Petersen i bestyrelsen?

- Lad mig starte et andet sted. Brøndby var ikke kommet så langt, som klubben er nu, hvis det ikke havde været for Aldo og den bestyrelse, der er løbet med faklen det seneste år. Jeg kan kun udtrykke anerkendelse og taknemlighed for den indsats og energi, man har lagt i Brøndby IF. Aldo har været en motor det seneste år, og ikke mindst på grund af hans fokus er virksomheden polstret til at møde de udfordringer, der kommer. Aldo og bestyrelseskollegerne har fået optimismen og håbet tilbage i Brøndby og truffet mange vigtige beslutninger. 

- Jeg tror, det er Aldo selv, der selv har sagt, at han er helt afklaret med, at jeg ønsker at sætte mit eget hold. Det er nok meget godt ramt. Men man må ikke begå den fejl på den baggrund at konkludere, at jeg ikke har respekt for Aldo Petersen eller er i opposition til ham og den tidligere bestyrelse. Jeg ønsker, at han bliver anerkendt for det, han har gjort det seneste år. Jeg vil også gerne have, at han fortsat bevarer en tilknytning til klubben og fast kommer til vores kampe.

Hvordan kommer man til at se, at seks bestyrelsesmedlemmer er skiftet ud?

- Nu er det meget kort tid siden, vi er blevet valgt ind, og selv om vi er meget ivrige efter at komme videre, så vil det ikke være seriøst at sende en masse balloner til vejrs. De næste uger bliver der heftig mødeaktivitet i bestyrelsen, og selskabets daglige ledelse vil blive bedt om at bidrage med input til den strategi, der skal være omdrejningspunktet for virksomheden de næste fem år. Der skal defineres en klar retning – både på det sportslige, økonomiske og kulturelle område. Det bliver en fælles øvelse, som vil involvere bestyrelse, direktion og medarbejdere. Men også fans, moderklubben og samarbejdspartnere.

Skal der skiftes ud i ledelsen i klubben igen?

Nej. Aldo og bestyrelsen har været utrolig dygtige til at ansætte de rette folk på nøglepositioner, ikke mindst Thomas Frank og Per Rud. Jeg har fuld tillid til de ledere, der er i klubben nu, og som i mine øjne yder et solidt stykke arbejde. Klubben er på rette vej, og det ønsker jeg at understøtte og optimere med nye folk i bestyrelsen. Igen er det vigtigt for at understrege, at jeg ikke vil blande mig i hverdagen. Her er det direktionen, der tegner Brøndby IF.

- Jeg vil også gerne sige helt klart, at jeg ikke er den, der stikker af. Jeg har været med i snart et år. Og mit engagement er ikke aftaget – tværtimod. Jeg tror på det her: Brøndby IF er klubben for mig i Danmark. Jeg vil gerne investere både penge, tid og mit netværk for, at klubben igen kommer til tops. Jeg brænder for det, lyder det afslutningsvist fra Jan Bech Andersen.

Den nye bestyrelse i Brøndbyernes IF Fodbold A/S består af:

Jan Bech Andersen (formand)
Thorleif Krarup (næstformand)
Jesper Møller
Morten Albæk
Jim Stjerne Hansen
Sune Blom
Christian Barrett
Sten Lerche