11. SEPTEMBER 2012 kl. 14:00
FBM 13/2012: Brøndby IF - Feriepengesagen

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 11. september 2012

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 13/2012

Brøndby IF - Feriepengesagen

Brøndby IF har i dag modtaget kendelsen i feriepengesagen vedrørende de tre spillere, som Fodboldens Voldgift behandlede i juni måned.

Kendelsen fra Fodboldens Voldgift er, at Brøndby IF skal efterbetale ca. 4 mio. inkl. renter, bod og omkostninger vedrørende de tre spillere. Fodboldens Voldgift har afgjort, at Brøndby IF skal efterbetale pension og feriepenge til de tre spillere, mens Brøndby IF er frifundet i spørgsmålet omkring diskrimination af udlændinge.

Brøndby IF tager kendelsen til efterretning og vil nu bruge de kommende dage til at nærlæse kendelsen og dens præmisser for at vurdere, hvad kendelsen betyder for sagerne om de øvrige 56 tidligere og nuværende spillere, som har anlagt sag mod Brøndby IF.

Brøndby IF vil i løbet af de kommende uger indlede en dialog med Spillerforeningen i et forsøg på at løse de 56 resterende sager.

Se meddelelsen her.

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Konstitueret administrerende direktør

 

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.