16. MAJ 2012 kl. 14:03
FBM 07/2012: Delårsrapport 1. kvartal 2012

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 16. maj 2011

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 07/2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 for perioden 1. januar - 31. marts 2012

Resumé

Koncernresultat i perioden 1. januar - 31. marts 2012

Resultat før skat er i 1. kvartal 2012 -5,7 mio. kr. (2011: -10,4 mio. kr.).

Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter "Brøndby IF") har realiseret en stigning i omsætningen, idet nettoomsætningen i 1. kvartal 2012 udgør 35,4 mio. kr. (2011: 33,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 5,2 %, hvilket primært skyldes øget aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, men også en øget omsætning i F&B og arrangementer.

Eksterne omkostninger er 13,9 mio. kr. i 1. kvartal 2012 (2011: 14,7 mio. kr.), svarende til et fald på 5,4%. Faldet skyldes primært faldende administrationsomkostninger samt faldende omkostninger i den sportslige afdeling. I modsat retning trækker den øgede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, hvilket har medført øgede omkostninger til varer m.m. i Brøndby Food&Mind A/S. Hvis aktiviteten i Brøndby Food&Mind A/S i 1. kvartal 2012 havde været på samme niveau som i 1. kvartal 2011, så havde det procentvise fald i de eksterne omkostninger været på 11,3%.

Personaleomkostninger har i kvartalet været 20,8 mio. kr. (2011: 22,5 mio. kr.), hvilket er et fald på 7,7 %. Faldet skyldes primært den tilpasning der har fundet sted i den sportslige afdeling i løbet af de seneste 12 måneder, og sekundært de personalereduktioner der blev besluttet i slutningen af 2011, og som implementeres frem til og med 2. kvartal 2012.

Resultatet efter finansielle poster, men før transfer var i 1. kvartal 2012 på -3,5 mio. kr. (2011: -9,5 mio. kr.), hvilket svarer til at underskuddet er reduceret med 63,7%.

Brøndby IF's lang- og kortsigtede forpligtigelser til banker og kreditinstitutter er faldet i 1. kvartal 2012 med 7,2 mio. kr. til 116,4 mio. kr. pr. 31. marts 2012 (31. december 2011: 123,6 mio. kr.).

Sæsonen 2011/12 nærmer sig sin afslutning, og med 2 runder igen er Brøndby IF placeret på en niendeplads. Stillingen i Superligaen betyder, at Brøndby IF ikke opnår sin målsætning om en placering i top 6 ved sæsonafslutningen ultimo maj måned, hvilket har en negativ indvirkning på resultatet for 2012.

Bestyrelsen nedjusterer forventningerne til årets resultat for 2012 til et mindre underskud. Indregnet i de nye forventninger er følgende:

  • Der forventes en placering mellem de seks bedste i Superligaen i efteråret 2012.
  • Det forventes, at Gildhøj Centret sælges i løbet af 2012, men der er ikke indregnet en gevinst ved salg af den del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF ejer.
  • Der er indregnet transferindtægter samt træningskompensation i henhold til FIFA's regler, hvoraf hovedparten allerede er realiseret/aftalt.

Nedjustering af forventningerne til årets resultat for 2012 har en negativ påvirkning af forventningerne til koncernens likviditetstræk i 2012, og det forventes at der er behov for styrkelse af koncernens likviditet i løbet af de kommende 3-4 måneder.

Bestyrelsen vil i løbet af kort tid komme med deres anbefaling til, hvordan koncernens likviditet styrkes.

Se hele delårsrapporten her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jan Lockhart
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jan Lockhart på telefon 43 63 08 10.