2. DECEMBER 2010 kl. 21:52
FBM 21/2010: Forløb af ekstraordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
CVR NR 83 93 34 10

Brøndby, den 2. december 2010

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 21/2010

Brøndby IF - forløb af ekstraordinær generalforsamling

År 2010, den 2. december, kl. 19:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Dagsorden var som følger:

1. Bestyrelsens beretning

2. Indkomne forslag

3. Valg af bestyrelse

4. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Der var fremmødt 1.013 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet - inkl. fuldmagter - repræsenterede 4.429.968 stemmer ud af i alt 9.250.000 stemmer.

Ad 1 - BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsesformand Per Bjerregaard havde desværre måtte melde forfald til generalforsamlingen på grund af sygdom. Dirigenten oplæste herefter beretningen. Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 2 - INDKOMNE FORSLAG

Der var i indkaldelsen ikke indeholdt nogen forslag. Generalforsamlingen kan alene tage stilling til forslag, der fremgår af dagsordenen. Der var således intet til behandling under dette punkt.


Ad 3 - VALG TIL BESTYRELSEN

Bestyrelsen forslog nyvalg til bestyrelsen af:

- Bjarne Jensen
- Tommy Sommer Håkansson
- Johnny Nederskov Nielsen, og
- Sten Lerche.

Bestyrelsen motiverede forslaget. Da der ikke var andre kandidater, der ønskede at modtage valg, blev de foreslåede kandidater valgt frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Ad 4 - EVENTUELT

Der fremkom enkelte bemærkninger og opfordringer til bestyrelsen, som bestyrelsen noterede sig.

----------

Benny Winther takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. 21:15.

Brøndby IF
Benny Winther
Medlem af bestyrelsen

Se fondsbørsmeddelelsen her.

Information

Yderligere oplysninger om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesmedlem Benny Winther på tlf. 43 63 08 10.