3. OKTOBER 2009 kl. 12:56
Hopenhagen: Ny trøje på søndag

Det har altid været naturligt for Brøndby IF, at man engagerer sig i samfundet og tager et stort socialt ansvar. Brøndby IF's samlede samfundsengagement går under betegnelsen "Brøndby Cares", der indbefatter et samarbejde med en lang række sociale, kulturelle og humanitære organisationer.

På den baggrund har Brøndby IF, KasiGroup og UNICEF i fællesskab besluttet at udskifte navnet på brystkassen af Brøndby IF's spillertrøjer. Dette sker søndag den 4. oktober, hvor både navn og trøje erstattes til fordel for det verdensomspændende klimainitiativ, Hopenhagen, når FC Nordsjælland kommer på besøg på Brøndby Stadion i SAS Ligaen.

Brøndby IF, UNICEF og Hopenhagen

Søndag den 4. oktober går Brøndby IF, KasiGroup og UNICEF Danmark aktivt ind i støtten til Hopenhagen-kampagnen, der er et tiltag, der skal øge befolkningernes bevidsthed om det individuelle ansvar for verdens klima.

Det sker via forskellige aktiviteter på Brøndby Stadion, samt eksponering af Hopenhagen-initiativet, der altså bl.a. vil have plads på den til dagen fremstillede Hopenhagen/Brøndby IF-trøje.

Trøjen vil udelukkende blive produceret til spillertruppen og kun til brug denne ene dag, men vil blive bortloddet i forskellige konkurrencer op til og på selve dagen.

Værdifællesskabet

Frank Buch-Andersen, administrerende direktør Brøndby IF:

- Vi fik en henvendelse fra folkene bag Hopenhagen-initiativet, og efter at have fået det præsenteret, var vi slet ikke i tvivl om, at vi ønsker at yde vores bidrag til projektet. Det ligger os meget på sinde at tage et medansvar for vores omverden, og Hopenhagen-idéen matcher fuldstændigt Brøndby IF's værdisæt.
 
- Derfor er vi også glade for, at UNICEF og KasiGroup omgående var med på idéen om at skifte trøje denne ene dag og lade Hopenhagen-budskabet om, at alle kan og skal tage et medansvar for vores omgivelser og klima, blive centralt.

- Det sportslige er og bliver centralt for en fodboldklub som Brøndby IF, men vi håber, at dette initiativ vil blive taget vel imod fra vores omverden, og opfordrer alle til i første omgang at blive aktiv medborger i Hopenhagen.org.

Steen Andersen, generalsekretær, UNICEF Danmark

- Hopenhagen-initiativet, ligger fint i forlængelse af UNICEFs fokus på børn og klimaforandringer.  Børn og unge har ret til at blive hørt i klimadebatten. FN's børnekonvention siger det, og børnene kræver det selv. Derfor arrangerer vi i samarbejde med Københavns Kommune Børnenes Klimatopmøde - Children's Climate Forum Copenhagen 2009 fra 28. november til 4. december.

- Her vil børn fra 42 lande mødes, tale og skabe global opmærksomhed om, hvad de globale klimaforandringer betyder for dem og deres liv og desuden diskutere, hvordan deres fremtid bliver mere klimavenlig. De deltagende børn skal skrive et slutdokument med deres anbefalinger, som skal inspirere verdens ledere, der mødes ugen efter til COP15 i København. 
 
- Fremtiden er børnenes og effekten af klimaforandringer rammer i højere grad de kommende generationer. Børn har ret til at blive beskyttet mod denne trussel, og verdens ledere har pligt til at sikre denne beskyttelse.

- Vejen til en mere klimavenlig verden går gennem mere viden. Den bedste måde at bibringe verden det er gennem børn og unge. De er mest lærernemme, og hvert barn der får bedre vaner betyder forældre, der påvirkes i samme retning. Derfor uddanner og opkvalificerer vi både de involverede internationale og danske børn, så de kan agere som klimaambassadører over for deres omgivelser.

- Vi er selvsagt meget glade for, at Brøndby IF på denne vis viser, at man efterlever sit værdisæt, der handler om at tage ansvar. Vi afstår derfor med glæde den trøjeeksponering, KasiGroup til dagligt stiller til rådighed for os, på søndag.

Bern

Martin Bernburg i den langærmede version af søndagens spillertrøje.

Hopenhagen - en folkebevægelse

"Hopenhagen - The peoples campaign" er en kampagne, der er udviklet for IAA (International Advertising Association) med støtte fra FN. IAA har fået nogle af de dygtigste reklame og kommunikationsfolk i verden til at udvikle kampagnen, der har til formål at sikre en ambitiøs konklusion på FN's klimakonference i København. Idéen udspringer af tanken om, at FN's klimakonference i København er en mulighed for at forene indbyggere på hele jorden for at ændre den kurs, vi er på nu. Den kreative idé i kampagnen er, at der er behov for et skift fra at "COPE" eller ignorere vores globale udfordringer, til at "HOPE" og dermed handle for at skabe en ny virkelighed. 

Hopenhagen er en open source kampagne, udviklet af Ogilvy, som udvikler sig sammen med de personer og organisationer, som deltager og dermed skaber stemmen fra alle menneskerne i verden. Deltagerne kan give deres stemme til kende fra forskellige viewpoints, og de kreative idéer, der skabes derved, vil blive brugt til at genere både online- og offline-materiale til kampagnen. 

Websitet Hopenhagen.org er kampagnens omdrejningspunkt og stedet, hvor de besøgende kan lære om klimaforandringer, få svar på spørgsmål, udtrykke deres vision for fremtiden for vores planet og sende en besked til de delegerede på FN's klimakonference, om at de skal arbejde sammen hen imod at udarbejde en stærk, global klimatraktat.

Facts om Hopenhagen og kampen mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland

Læs meget mere om Hopenhagen-initiativet på www.hopenhagen.org

UNICEF og "Childrens Climate Forum Copenhagen 2009" beskrives nærmere på http://www.unicef.dk/script/site/page.asp?artid=1250

Du kan købe din billet til Brøndby IF - FC Nordsjælland online, i Brøndby Shoppen eller via BILLETnet.