3. DECEMBER 2007 kl. 10:00
Fondsbørsmeddelelse nr. 21: Ekstraordinær Generalforsamling

Der er i dag mandag den 3. december 2007 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som forudsat ved fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007 af den 23. november 2007.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget at forhøje Brøndbyernes IF Fodbold A/S?s aktiekapital med henholdsvis 1.750.000 stk. B-aktier á nom. kr. 20 med fortegningsret for selskabets nuværende B-aktionærer til kr. 60 pr. B-aktie á nom. kr. 20 og 45.000 stk. A-aktier á nom. kr. 20 til markedskurs pr. 23. november 2007 kr. 83 pr. A-aktie á nom. kr. 20, der tegnes af to investorer anvist af bestyrelsen. Endvidere blev vedtægterne ændret for så vidt angår aktiekapitalens størrelse og aktiebogsfører samt meddelt bemyndigelse til anmeldelse.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S kan herefter gennemføre fortegningsemissionen, som anført i fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007, og som er beskrevet i det prospekt, som selskabet har offentliggjort den 26. november 2007.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen med resultatet af ekstraordinær generalforsamling her.