27. APRIL 2007 kl. 18:18
Forløb af ordinær generalforsamling

Brøndbyernes IF Fodbold A/S afholdt i dag ordinær generalforsamling i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion med deltagelse af 364 aktionærer. Generalforsamlingen forløb i en god, positiv stemning under ledelse af dirigent advokat Ole Borch. De forslag som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, blev vedtaget.

Formandens beretning

Formand for bestyrelsen, advokat Ejvind Sandal, ledsagede årsrapportens skriftlige beretning med en mundtlig redegørelse på generalforsamlingen hvor han bl.a. fokuserede på den netop gennemførte udvidelse af faciliteterne på Brøndby Stadion.

- Bestyrelsen har fortsat fokus på at udvikle og aktivere Brøndby Stadion yderligere - både på og uden for kampdage. På kampdage er skal vi have fokus på det der differentierer oplevelsen live på stadion fra den man får foran tv-skærmen. Vi skal således tiltrække dem der ellers fra sofaen og fjernbetjeningen kan se kampene med den totaloplevelse som tv kan give, som bare bliver bedre og bedre.

- Vi har dog stemningen: tifoerne, sangene, det blå og gul sus. Men Brøndby stadion skal være mere end en arena for førsteholdet. Allerede nu har vi med SATS-fitnesscentret, vores sportsbar 1964 og Brøndby Gymnasium taget første skridt på vej mod at realisere selskabets strategi om at forvandle Brøndby Stadion til et aktivitetscenter for sport, uddannelse og sundhed.

Generalforsamlingen blev afholdt i Michael Laudrup Lounge.

Generalforsamlingen blev afholdt i Michael Laudrup Lounge.

- Vi ser rundt omkring i Europa at fokus på hospitality og unikke oplevelser for samarbejdspartnere bliver stadig mere afgørende, og med Michael Laudrup Lounge kan vi nu give vores største samarbejdspartnere bedre forhold end nogen anden klub i Danmark. Det er vi stolte af, lige som vi er stolte af at loungen bærer Michael Laudrups navn.

- Den nye bygning er kun første skridt. Vi har sportsklinikker, sportscollege og andre aktiviteter som relaterer sig til strategien, i tankerne. Samtidig skal vi blive bedre til at kommunikere og udnytte vores centrale placering. Vi ligger jo netop uden for det stadig stigende parkeringskaos i København, vi ligger tæt på alle de centrale trafik-koridorer, og det skal vi bygge nye forretninger op omkring. Forretninger som skaber oplevelser, lige som SAS Liga-holdet kamp efter kamp skaber oplevelser på Brøndby Stadion, fortalte Ejvind Sandal.

Sportslig beretning

Adm. dir. Per Bjerregaard redegjorde for den sportslige udvikling i Brøndby IF.

Igen i år var skadessituationen genstand for Per Bjerregaards beretning:

- Det helt afgørende for at opnå resultater i en fodboldklub er kontinuitet, spillerne skal kende hinandens bevægelsesmønstre på banen for at få spillet til at fungere. Og det kræver at man stiller i samme startopstilling kampe efter kamp. Vi har pga. mange skadede stamspillere dårligt nok kunne stille med samme hold to kampe i træk, og så kan man ikke skabe resultater. Samtidig må vi erkende at Brøndby IF og daværende cheftræner René Meulensteen ikke var et godt match. Og konklusionen er derfor at nu vi præsterer et af de dårligste sportslige resultater i de seneste 15 år.

Brøndby IF vinder af Royal League 2007.

Brøndby IF vinder af Royal League 2007.

- Foråret har dog budt på opløftende momenter: Vi sikrede os den samlede sejr Royal League og kan dermed kalde os skandinaviske klubmestre, og under Tom Køhlerts ledelse er Brøndby IF ubesejrede på hjemmebane i forårets SAS Liga-kampe. Der er en ny optimisme omkring holdet, og selv om chancen er spinkel, kæmper vi naturligvis hårdt for at nå en af de pladser som giver adgang til at spille Europa Cup-fodbold i 2007.

Selskabets drift

Per Bjerregaard kommenterede i sin egenskab af administrerende direktør selskabets økonomiske resultat især med fokus på bevægelserne i selskabets indtægter og udgifter.

- Fra 2002 til 2006 er selskabets omsætning steget fra 98 mio. kr. til 231 mio. I år spiller transferindtægter en stor rolle i denne stigning, men med det fokus og de midler vi anvender på talentudvikling, skal det af og til give indtægter gennem spillersalg. Det er et grundvilkår for en dansk fodboldklub.

- På de øvrige poster på indtægtssiden har der været nedgang i entré- og tv-indtægter, hvilket skyldes de dårlige sportslige resultater. Også F&B-indtjeningen er faldet, men korrigerer man faldet i disse indtægter med faldet i det gennemsnitlige tilskuertal, ser man rent faktisk at den gennemsnitlige indtjening per tilskuer er steget. Og det er et uhyre relevant parameter når man skal vurdere økonomien i en fodboldklub.

- På trods af de sportslige resultater er det lykkedes at fastholde omsætningen inden for samarbejdsaftaler - sponsorater. Der er i princippet tale om en stigning på 3,1 %, da der i 2006 ikke er udbetalt bonus for DM- og Pokalsejr fra samarbejdspartnerne, som det var tilfældet i The Double-året 2005. Investeringen i de nye faciliteter på Brøndby Stadion, herunder Michael Laudrup Lounge, er ligeledes en investering i øgede indtægter på dette område.

På omkostningssiden bemærkede Per Bjerregaard at de dårlige sportslige resultater ikke blot har ført til faldende indtægter på nogle forretningsområder, men der som følge heraf ligeledes har været et fald i visse omkostninger, bl.a. kampomkostninger, da holdet i 2006 ikke nåede samme antal europæiske kampe som i 2005. Der blev ligeledes i 2006 investeret i nye spillere, hvilket har øgede værdien af selskabets immatrielle aktiver. Således er posten kontraktrettigheder steget fra 38 mio. kr. til 54 mio. kr.

Bestyrelsen

I bestyrelsen modtog formand Ejvind Sandal, Torben Hjort, Frank Buch-Andersen og Per Bjerregaard genvalg. Benny Winther og Carsten Sørensen genopstillede ikke efter henholdsvis 29 og 13 år i bestyrelsen, og i stedet blev Niels Roth og Finn Andersen valgt ind i bestyrelsen der således fortsat består af seks medlemmer.

Niels Roth er i dag direktør i Zira Invest ApS, men har tidligere stået i spidsen for Carnegie Bank og været medlem af Fondsrådet. Han varetager i dag en række bestyrelseshverv i bl.a. Fonden Realdania, TDK Nordeuropa A/S og SmallCap Danmark A/S.

Finn Andersen er direktør for Brøndby-Hallen og har tidligere været medlem af bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Han ligeledes medlem af bestyrelsen for Brøndbyernes Idrætsforening.

Forventninger til årets resultat

Forventningerne for regnskabsåret 2007 er et overskud før skat i størrelsesordenen 2-5 mio. kr., hvilket betyder at selskabets uafhængighed af transferindtægter, i lighed med tidligere år, vil kunne fastholdes i 2007.