31. MARTS 2005 kl. 14:24
Forløb af ordinær generalforsamling

Brøndbyernes IF Fodbold A/S afholdt i dag ordinær generalforsamling i Vilfort Lounge på Brøndby Stadion med deltagelse af 310 aktionærer. Generalforsamlingen forløb i en god positiv og optimistisk stemning under ledelse af dirigent advokat Steen Jensen.

Formandens beretning

Det er sædvanligt, at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne ledsager Årsrapportens skriftlige beretning med en mundtlig redegørelse på generalforsamlingen. Imidlertid valgte formanden samt to bestyrelsesmedlemmer at udtræde fra bestyrelsen den 14. marts 2005.

På den baggrund påtog Per Bjerregaard, i sin egenskab som selskabets adm. dir. og medlem af selskabets bestyrelse, sig at give generalforsamlingen en mundtlig beretning. Denne samt selskabets årsregnskab blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

Per Bjerregaard indledte sin beretning med at takke den samlede bestyrelse for indsatsen i det forløbne år - en indsats der trods at fodbold er hovedaktiviteten i selskabet, i det forløbne år også har indeholdt en usædvanlig omfattende arbejdsindsats omkring ikke-fodboldrelaterede aktiviteter.

- Der har været ydet en stor og god indsats fra den samlede bestyrelse i hele 2004. Der er god grund til at rette en tak til alle i bestyrelsen også til de tre, der valgte at forlade bestyrelsen i utide for en god og målrettet indsats til gavn for selskabet.

Selskabets drift

I sin egenskab af adm. dir. gennemgik Per Bjerregaard årsregnskabet.

Økonomisk kom Brøndby IF endnu en gang ud af regnskabsåret med et overskud. Med en stigning i omsætningen fra kr. 114 mio. til kr. 128 mio., et overskud på kr. 25,7 mio. (2003: 12,7 mio.) før transfer og finansielle poster og et årsresultat på kr. 25,6 mio. (2003: 6,5 mio.) før skat er Brøndby IF fortsat økonomisk på rette spor efter en række hårde år der har været præget af omkostninger til ombygningen af Brøndby Stadion. Egenkapitalen er på kr. 246 mio. (2003: 227 mio.).

- Fundamentet for den stigningen i omsætning og årsresultat, ligger i købet af Brøndby Stadion. Dermed skabte vi i ordets bogstavelige forstand fundamentet for den vækst der har været i virksomheden siden. Tallene viser dette med al tydelighed, erklærede Bjerregaard.

Stigningen i omsætning og overskud skete næsten uden at de samlede omkostninger forøgedes væsentligt. Omkostningerne steg med 0,9 % fra kr. 101,3 mio. i 2003 til kr. 102,2 mio. i 2004.

- Den strategi der blev lagt sidst i 1990'erne af ledelsen, er siden blevet fulgt  ganske nøje. Den positive udvikling fortsætter - og efter det vi har set i de første måneder af 2005, vil fremgangen i tilskuertal og indtægter fra kommercielle samarbejdspartnere fortsætte også i indeværende regnskabs år.

Den sportslige udvikling

Konklusionen for den hjemlige fodboldsæson for Brøndby IF var rent resultatmæssigt et lidt skuffende forår hvor det ikke lykkedes at forsvare førstepladsen i SAS Ligaen, men til gengæld et imponerende flot efterår som har bragt Brøndby IF forrest i kampen om Danmarksmesterskabet.

- Efter mange års indsats bl.a. fra Brøndby IF's side kan vi ligeledes glæde os over nyskabelser som eksempelvis Royal League, og at vi endelig har fået DBU's accept på at SAS Liga-klubbernes 2.hold kan spille i 2.division efter sommerferien. Og ikke mindst kan vi atter en gang konstatere at trænerduoen Michael Laudrup og John "Faxe" Jensen har gennemført en særdeles positiv udvikling af såvel holdets spillestil som af de enkelte spillere, konkluderede Per Bjerregaard.

Med årets medaljer kom den samlede medaljehøst op på 25 medaljesæt på 20 år. De 19 medaljesæt er hentet i ligaen (9 guld, 8 sølv og 2 bronze) og 6 i pokalturneringen (4 guld og 2 sølv), hvilket naturligvis fortsat er enestående og suverænt i dansk fodbold den korte periode taget i betragtning.

Det er fortsat Brøndby IF's forventning, at en række nye unge Brøndbyspillere af egen avl vil presse på til 1. førsteholdet i de nærmeste år. Dette er sportsligt, men også af økonomiske årsager særdeles vigtigt for selskabet. Det er alt andet lige billigere at producere egne dygtige fodboldspillere end at skulle købe færdigt uddannede spillere i andre klubber. Dertil kommer, at det for fodboldfolk er selve sjælen i arbejdet i en fodboldklub at bidrage til at uddanne dygtige fodboldspillere.

Den overordnede strategi med at investere i ældre spillere og samtidig intensivere udviklingen af egne talenter ser således fortsat ud til at holde stik.

Fokus

Da ikke-fodboldrelaterede aktiviteter har haft stort fokus i bestyrelsen i det forløbne år, redegjorde Per Bjerregaard kort herfor.

Inden for nogle få uger afslutter selskabet bag den planlagte multiarena i Høje Taastrup sine forhandlinger med de øvrige operatører som skal indgå i det samlede underholdningskompleks; arenaen er bekendt allerede på plads med Brøndby IF som operatør. Når disse forhandlinger er afsluttet, har bygherren afklaret om det bliver en realitet at opføre det samlede underholdningskompleks og dermed multiarenaen.

Netop driften af multiarenaen gjorde den samlede bestyrelse og direktion interesserede i at overtage en majoritetsaktiepost i Bella Centret. Bestyrelsen kunne herefter konstatere, at Brøndby IF kom med i en anden forhandlingsrunde, men som bekendt endte forløbet med, at sælgerne valgte en anden køber til aktieposten.

- Fodbold er den alt overvejende hovedaktivitet i vores selskab. Det er ikke sådan, at vi for alt i verden ønsker at blive engageret i ikke-fodboldmæssige aktiviteter.
Men ser vi gode muligheder for at udvide vores forretningsområde specielt inden for nærtliggende områder, vil det altid blive underkastet en grundig overvejelse og analyse. 

- Ender vurderingerne og analyserne med, at det vil kunne blive en god forretning for os, så vil vi vise interesse for sagen. Men ikke for enhver pris. Vi vil fortsat først og fremmest koncentrere os om at blive endnu bedre til det vi i forvejen er gode til, nemlig at drive fodboldforretning, afsluttede Per Bjerregaard.

Bestyrelsen

De af hovedaktionæren, Brøndbyernes IF Fodbold Fond, opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt. Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S består således nu af Ejvind Sandal (bestyrelsesformand), Frank Buch-Andersen, Torben Hjort, Per Bjerregaard, Carsten Sørensen og Benny Winther.

Finn Andersen, der i mere end 20 år har deltaget i ledelsen af selskabet, søgte ikke genvalg til bestyrelsen, idet han ønsker at koncentrere sig om arbejdet i Brøndbyernes Idrætsforening hvor han er manden bag den store succes som Brøndby IF's kvindehold har oplevet de seneste år.

Der forelå fra bestyrelsen forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at erhverve op til 10 procent af egne aktier. Dette forslag blev vedtaget sammen med de øvrige forslag som fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.