26. MARTS 2005 kl. 09:29
Nyskabelse med fokus på fleksibilitet og kvalitet

Når Brøndby Gymnasium til august slår dørene op til det nye virtuelle gymnasium med særlig fokus på it, idræt og internationalisering, bliver det med kvalitet og fleksibilitet som den røde tråd. Det står allerede skrevet i kortene, at kombinationen sport og skolegang får ideelle kår på et gymnasium, der er en uddannelsesmæssig nyskabelse, og hvor der i endnu højere grad stilles større krav til eleverne.

Med plads til i alt 270 elever fordelt på tre årgange, hvoraf de første omkring 90 studerende allerede ventes klar til studiestart på den anden side af sommeren, bliver det langt fra et af landets største gymnasier, der til august ser dagens lys. Det har, siden projektet blev søsat, heller aldrig været formålet, tværtimod. Hensigten har nemlig hele tiden været kvalitet frem for kvantitet.

- Skolen har den rette størrelse. Vi vil have, at det skal være et sted, hvor alle kender alle, og hvor mulighederne er store. Nogle vil måske mene, at fleksibiliteten bliver større des flere elever, der er, men der vil vi gå en anden vej. Det vil vi vise i overordnede træk og i dagligdagen, hvor fleksibilitet og kvalitet er to nøgleord.

Således taler bestyrelsesmedlem Peder Siggaard om det Brøndby Gymnasium, der er det første af sin art i landet. Han har været en aktiv del af arbejdsgruppen - med Per Bjerregaard, Kim Vilfort og borgmester Keld Rasmussen i spidsen - der i lang tid har arbejdet med at få defineret gymnasiets værdier, udformning og ambitioner.

Skridtet videre

Udover sin medvirken i Brøndby Gymnasium er Peder Siggaard ITU-træner i Brøndby IF, hvor han indgår i det velfungerende team omkring fodboldklubbens talentarbejde. Og det var netop Brøndby IF, der tog initiativ til Brøndby Gymnasium, efter det havde været på tegnebrættet i mange år.

Ønsket har hele tiden været at kombinere de unge fodboldspilleres elitetræning, med uddannelse. Dét har hidtil været klaret ved dialog med forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor problemerne med de mange spilleres udlandsrejser og landsholdsopgaver ofte har måttet håndteres hen ad vejen. Et egentlig samarbejde har der kun været med Ishøj Handelsskole, hvor en fornuftig dialog har sikret en god skolegang for elitespillerne, samtidig med at der har været ekstra fokus på sporten, bl.a. ved formiddagstræning på skolen nogle gange om ugen.

Med Brøndby Gymnasium tager Brøndby IF skridtet videre, ikke mindst for i endnu højere grad at udvikle hele mennesker, som alle dage har været en grundsten i Brøndby IF?s talentudvikling. Med et ben i hver lejr ligger fordelene lige til, om end udfordringerne bliver mange.

- Vi vil skabe et skolemiljø, hvor der skal være en god blanding af idrætsudøvere og "almindelige" elever. Det er vigtigt for os, at vi får en god blanding, og i den forbindelse er det utrolig vigtigt at få slået fast, at fordi der bliver ekstra fokus på sport, koster det ikke på fagligheden, tværtimod vil jeg sige. Der vil blive stillet store krav til eleverne, der i dén grad selv kommer til at præge deres uddannelse. De kommer til at stå med et stort ansvar, hvor der skal planlægges, hvis eleven fx har mange turneringer og udlandsrejser i forbindelse med en sportsgren.

Det er nemlig ikke kun fodboldspillere, der får sin daglige gang på gymnasiet. Alle idrætsudøvere har mulighed for at komme ind, såfremt de opfylder de uddannelsesmæssige krav, der stilles. Gymnasiet tilbyder professionel træning i fodbold og håndbold to gange to timer om ugen uden for fagrækken. Selvom mange fodbold- og håndboldspillere allerede har søgt ind, omfatter interessen også elever, der ikke har en baggrund som idrætsudøver.

- Efterspørgslen har været stor allerede, og det er både af idrætsudøvere og almindelige "studerende", som har ansøgt om optagelse. Det bekræfter os bare i, at lokalområdet også har manglet et gymnasium, samtidig med at kombinationen idræt og uddannelse er efterspurgt på uddannelsesområdet. Det er jo ikke kun fodbold- og håndboldspillere, der har søgt om optagelse. Af atypiske idrætsudøvere, som har søgt om at komme ind, er bl.a. en springrytter.

Kulturbærere og ny reform

- De nye elever bliver kulturbærere, som Peder Siggaard udtrykker det. Skolen har fra starten ikke traditioner som tilfældet er på andre gymnasier, og derfor får eleverne en helt unik mulighed for at få indflydelse og præge stedet og de normer og traditioner, der skal følge i årene som kommer.

Brøndby Gymnasium bliver som udgangspunkt et gymnasium som alle andre, dog med nogle andre vinkler. Undervisningen bliver en kombination af netbaseret og almindelig faglig undervisning. De studerende tilrettelægger delvist selv deres studie, hvilket giver muligheder for andre aktiviteter under studiet, såsom sport.

- Når man skal bygge et nyt gymnasium op, og især et af denne karakter med særlig fokus på it, idræt og internationalisering, er det indlysende, at vi går efter nogle bestemte profiler på leder- og lærersiden. Vi har ansat Pia Sadolin, der virkelig brænder for at skabe gymnasiet, som rektor. Hun har en stor erfaring fra den gamle gymnasiestruktur, men kender også meget til den nye gymnasiereform. Hun er typen, som kan lide udfordringer. Ved hendes side har vi ansat Ole Juul Lund som souschef. Han har ligeledes mange idéer og kender en hel del til reformen. Vi er overbeviste om, at de vil passe godt sammen, og sammen skal de føre skolen frem.

Fra sommeren 2005 træder den nye gymnasiereform i kræft - en historisk reform, hvor der gøres op med den sproglige og matematiske linje, der afløses af et halvt års grundforløb, hvorefter uddannelsen er deles op i forskellige linjer med et væld af valgfag.

Mens etablerede gymnasier står foran store administrative udfordringer i forhold til den nye gymnasiereform, der skal samkøres med det tidligere system, som i forvejen er inde på livet af lærere og elever, forholder det sig anderledes med Brøndby Gymnasium. Her starter gymnasiet uden forhistorie, og den nye gymnasiereform kan således implementeres allerede, før gymnasiet slår dørene op.

- Det betyder, at vi ikke skal bruge en masse kræfter på at overføre gamle rutiner og procedurer over i et nyt system. Vi starter på en frisk og kan sætte alle sejr ind på at få kørt det nye system ind fra starten,  forklarer Peder Siggaard afslutningsvist.

Bragt i Fodbold i Brøndby, nr. 1 2005