1. DECEMBER 2004 kl. 12:28
Brøndby tager initiativ til gymnasium

For alle eliteidrætsgrene gælder at øget træningsmængde kræver en mere fleksibel skolegang end de undervisningstilbud som findes i dag. Derfor har Brøndby IF taget initiativ til at oprette Brøndby Gymnasium som er et selvejende privatgymnasium.

Allerede i begyndelsen af august 2005 vil Brøndby Gymnasium tage imod de første studerende i lejede lokaler i Idrættens Hus. Fra sommeren 2006 vil Brøndby Gymnasium få hjemsted i nyopførte bygninger på Brøndby Stadion - bag den nuværende Codan Tribune. Samtidig med gymnasiebyggeriet opføres nye VIP-faciliteter for at imødekomme den stærkt stigende interesse for Brøndby IF's kommercielle produkter.

Europæiske erfaringer

- Erfaringer fra førende europæiske fodboldklubber viser at et tæt samspil mellem skole og klub har afgørende betydning for talentudviklingen. Jo større fleksibilitet i forhold til træning og skolegang, desto bedre fodboldspillere får vi udviklet i en tidligere alder, fordi de unge spillere dermed kommer tættere på den træningsmængde som professionelle spillere oplever, fortæller ITU-træner i Brøndby IF og bestyrelsesmedlem i Brøndby Gymnasium, Peder Siggaard.

Brøndby Gymnasium bliver kendetegnet ved stor fokus på it, idræt og internationalisering og vil tilbyde holdundervisning i fodbold og håndbold. Herudover vil den fleksible undervisningsform betyde et tæt samarbejde med de idrætsforbund hvor de studerende dyrker deres eliteidræt.

Virtuelt gymnasium

Undervisningen på Brøndby Gymnasium bliver en kombination af netbaseret og almindelig faglig undervisning. De studerende tilrettelægger delvist selv deres studie hvilket giver muligheder for andre aktiviteter under studiet - i dette tilfælde sport.

- Den virtuelle undervisning fremmer de studerendes selvstændighed, ansvarlighed og selvdisciplin, hvilket er nogle af de bærende elementer i talentudviklingsarbejdet i Brøndby IF. Ved at netbasere undervisningen og gennem fleksibel tilrettelæggelse af skoleåret, prøver og eksaminer kan de studerende følge undervisningen også selv om de er involveret i topidræt og skal kombinere træning, rejser og internationale stævner med deres uddannelse, fortæller Brøndby IF's talentchef og bestyrelsesmedlem i Brøndby Gymnasium, Kim Vilfort.

Ikke kun for elitesportsudøvere

Fra den 1. august 2005 træder den nye gymnasielov i kraft. Her forsvinder begreber som matematisk- og sproglig linje og erstattes af et fælles ½ års grundforløb hvorefter hver enkelt studerende vælger et studieretningsforløb på 2½ år. Brøndby Gymnasium tilbyder i lighed med andre gymnasier de obligatoriske fag og niveauer.

Brøndby Gymnasium er ikke blot for elitesportsudøvere, hvilket de tre linjer: Naturvidenskab, samfundsfag og humanistisk sproglig vidner om. Hertil kommer desuden en lang række valgfag: Erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi, multimedier, samfundsfag, engelsk, tysk, naturgeografi, biologi og kemi samt en række kunstneriske valgfag.

- Den virtuelle undervisningsform betyder desuden at de studerende som ikke er eliteidrætsudøvere, bliver bedre rustet til livet på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Her er det netop vores målsætning af 50 procent af eleverne på Brøndby Gymnasium vil være idrætsudøvere og 50 procent vil have valgt Brøndby Gymnasium som led i deres almindelige uddannelse, fortæller adm. dir. i Brøndby IF, Per Bjerregaard.

Etableringen af Brøndby Gymnasium er indledt, og gymnasiets rektor forventes ansat per 1. februar 2005.

Brøndby Gymnasiums bestyrelse

  • Kjeld Rasmussen, borgmester, Brøndby Kommune
  • Kim Vilfort, talentchef i Brøndby IF
  • Peder Siggaard, ITU-træner i Brøndby IF
  • Steffen Hjort Jensen, regionschef, KMD
  • Merete Egholm, skoledirektør i Brøndby Kommune

Fakta

Brøndby Gymnasium vil modtage 100 studerende per år, således at gymnasiet i alt vil rumme 300 studerende fordelt på de tre årgange.

Ekstra på brondby.com

  • Læs mere om Brøndby Gymnasium i menuen "Brøndby IF"