13. AUGUST 2003
Overskud før transfer

Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser overskud på 2 mio. kr. hvilket er en forbedring på 15,8 mio. kr. i forhold til halvårsrapporten 2002.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S er dermed sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat, hvori transferindtægterne fra Peter Madsen ikke er indregnet.

Det har siden Brøndbyernes IF Fodbold A/S? etablering i 1978 været kendetegnende for selskabet, at driften har været positiv før transferindtægter. Dette meget vigtige og sunde driftstegn for en dansk fodboldforretning er nu igen en realitet i Brøndby IF.

Brøndby Stadion

Økonomien

  • Resultatet for perioden 1.januar 2003 til 30. juni blev således et overskud på 2,0 mio. kr. mod -13,8 mio. kr. i 2002.
  • Resultatet før transfers udgør + 4,0 mio. kr. mod -8,4 mio. kr. i 2002.
  • Indtægterne udgør 54,9 mio. kr. mod 43,2 mio. kr. i 2002, hvilket udgør en stigning på 27,1 %.
  • På baggrund heraf venter Brøndby IF et positivt årsresultat for 2003 på1 til 3 mio. kr.

De økonomiske forventninger til årets resultat reguleres op fra et positivt resultat på 0,5 mio. kr. til et positivt resultat på +1 til 3 mio. kr. efter skat

I forventningerne til årets resultat er der ikke medtaget kompensation fra Wolfsburg vedrørende Peter Madsen, da sagen først forventes afsluttet via FIFA i 2004 samt at indregning og måling pt. ikke kan foretages på et pålideligt grundlag.

18 medaljer

Brøndby IF vandt DBU?s Landspokalturnering, DONG Cup, hvorefter Brøndby IF har vundet medaljer 6 gange i Landspokalturneringen (fire guld og to sølv).

Efter et meget flot resultatmæssigt forår og en meget spændende afslutning på SAS Ligaen vandt Brøndby IF sølvmedaljer og dermed for 17. gang på 18 år medaljer i. Brøndby IF har dermed i de sidste otte år vundet fire guldmedaljer og fire sølvmedaljer.

Fodboldholdet har spillemæssigt gennemgået en meget positiv udvikling i perioden under Michael Laudrups ledelse.

Som det fremgår indledningsvist har der været en meget positiv udvikling i omsætningen i årets første halvdel fra 43,2 mio. kr. til 54,9 mio. kr. (27,1%) .

De største omsætningsfremgange er opnået i fodboldafdelingen på 6,1 mio. kr. ( 64,0%), arrange-mentsafdelingen, der har opnået en omsætningsfremgang på 3,5 mio. kr. (60,3% ). Dertil kommer at spillerafskrivninger er reduceret med 2,9 mio. kr. og finansielle poster forbedret med 4,5 mio. kr.

Bedre end forventet

Resultatet på + 2,0 mio. kr. er bedre end forventet, idet forventningerne var, at første halvår ville give et 1-cifret millionunderskud, og at året i sin helhed ville give et overskud på ½ mio. kr.

Forbedringerne i resultatet er opnået ved en kombination af forøgede indtægter og reduktion i omkostningerne. Stigningen i indtægterne skyldes især omsætningsfremgangen i fodbold- og arrangementsafdelingen, mens faldet i omkostningerne blandt andet skyldes at de samlede løn og persona-leomkostninger er reduceret med 2,4 mio. kr.

Peter Madsen

Den uafklarede transfersituation vedrørende salget af Peter Madsen først til VfL Wolfsburg og se-nere til VfL Bochum har ikke påvirket halvårsresultatet, idet transferindtægten fra VfL Bochum vedrørende Peter Madsen først vil blive indtægtsført i 2. halvår.

Forventninger indfriet

Michael Laudrup har i sit første år som cheftræner gennemført en meget stor ændring i Brøndby IF?s spillestil i retning af en langt mere teknisk betonet, boldbesiddende og dermed publikumsvenlig fodbold. Det er en proces, der kræver tid, men der er i selskabet stor tilfredshed, med den meget store positive udvikling, der er sket på blot et enkelt år.

Michael Laudrup har i foråret forlænget sin kontrakt med Brøndby IF, så den gælder indtil sommeren 2006.

Endvidere har Brøndby IF efter sæsonafslutningen indført et aktieoptionsprogram for den sportslige ledelse, som delvist er betinget af en opfyldelse af de sportslige målsætninger for de kommende to sæsoner.

DBU?s Landspokalturnering blev vundet i maj måned og med disse guldmedaljer i hus var den sportslige målsætning for sæsonen indfriet.

Pokalvinder 2003

Ved forårsturneringens start var Brøndby IF ni point efter rækkens tophold, men forspringet blev indhentet og årets danske mesterskab blev først afgjort på næstsidste spilledag i en meget jævnbyrdig topkamp på Brøndby Stadion, hvor de små marginaler afgjorde placeringen af årets danske mesterskab. Brøndby IF måtte nøjes med sølv, men de sportslige resultater i foråret har til fulde indfriet forventningerne.

Brøndby IF har i foråret 2003 dokumenteret, at klubbens talentarbejde er aldeles fremragende. Ikke mindre end 3 unge spillere fra klubbens eget talentudviklingsprogram har etableret sig som SAS liillere i løbet af foråret, og flere er på vej. Talentarbejdets kvalitet afspejler sig også i, at Brøndby-spillere i stort antal er stærkt repræsenteret på DBU?s forskellige ungdomslandshold.

Fremtidsudsigter

Det er forventningen, at Brøndby IF under Michael Laudrups ledelse vil forsætte, den positive sportslige udvikling i den forestående sæson. Truppen er suppleret med 3 nye spillere: Den svenske landsholdsforsvarer Andreas Jakobsson, målmanden Karim Zaza og den unge forsvarsspiller Tho-mas Hansen fra vores egen talentafdeling.

Målsætningen er som altid i Brøndby IF at være med i toppen af SAS Ligaen og dermed sikre klubben adgang til de internationale turneringer under UEFA. Starten på den ny sæson har været positiv, idet de hidtidige kampe i SAS Ligaen er blevet vundet.

I morgenspiller Brøndby IF sæsonens første officielle internationale fodboldkamp i kvalifikationsrunden til sæsonens UEFA Cup. For dansk fodbolds fremtidige muligheder er det vigtigt, at de danske hold inklusive Brøndby IF gør det godt i disse kampe.

Ekstra på brondby.com

  • Læs hele fondbsbørsmeddelelsen .