8. JANUAR 2002
Nedjustering

Resumé:
- Forventning om ca. 16 mio. kr. underskud i Brøndby IF for året 2001.
- Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S er derefter pr ultimo 2001 ca. 220 mio. kr.
- Trods det forventede dårlige 2001 resultat er Brøndby IF inde i positiv udvikling og forventer overskud på 5-8 mio. kr. i 2002.


Bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S regulerer herved forventningerne til årsresultatet for 2001 ned fra 'et forventet underskud på et encifret millionbeløb' til: 'et forventet årsresultat på ca. -16 mio. kr. efter skat'

Den væsentlige nedregulering for 2001 er en konsekvens af, at det i selskabet er væsentligt at fastholde en position som en af Danmarks dominerende fodboldklubber - og helst med en position, som den sportsligt førende. Det er bestyrelsens vurdering, at derved vil økonomien i selskabet generelt blive påvirket positivt, således at der derigennem også såvel i 2002, som i de kommende år vil være en sund økonomi i selskabet.

Selskabet er fortsat særdeles velkonsolideret med en egenkapital på ca. 220 mio. kr.

Den positive udvikling, de gode sportslige resultater og egenkapitalens størrelses er baggrunden for, at Brøndby IF har valgt at holde fast på samtlige stamspillere i den nuværende spillertrup, og det er givet også derigennem, at Brøndby IF har formået at etablere den aktuelle placering i toppen af SAS-Ligaen, hvor Brøndby IF efter 19 kampe er på 1. pladsen med hele 10 og 11 point foran henholdsvis nr. 2 og nr. 3.

Dette valg har medført manglende transferindtægter i 2001, men også højere lønudgifter til en stor og bred spillertrup. Det er bestyrelsens forventning, at spillersalg vil blive aktuelle i forbindelse med sæsonafslutningen i maj 2002 og DBU's deltagelse i sommerens VM. Samtidig er det bestyrelsens vurdering, at selskabet råder over en trup, hvor Brøndby IF fortsat også efter sommerpausen vil kunne fastholde en sportslig dominans.

Bestyrelsen ønsker også at fremhæve, at trods det forventede store underskud for året 2001 er Brøndbyernes IF Fodbold A/S inde i en særdeles positiv udvikling, som det fremgår af følgende:

- Resultatet før transfer, afskrivninger og finansielle poster er forbedret med mere end
100% i forhold til 2000 til ca. + 7,5 mio. kr.

- Omsætningen er forøget med ca. 11% i forhold til 2000.

- De samlede Entre/TV indtægter forøget med ca. 13 % i forhold til 2000.

- Entre indtægter til hjemmekampene i SAS ligaen forøget med ca. 44% i forhold til 2000.

- Sponsorindtægterne forøget med ca. 15% i forhold til 2000.


Resultatet for 2001 skal således ses som et 'tilpasningsår', hvor omkostningerne slog fuldt igennem, men hvor der ikke gennemførtes det eller de spillersalg, som kunne have bragt balance. Ikke fordi mulighederne ikke var til stede, men fordi den ledelsesmæssige beslutning var, at salg af profiler kunne have bragt den sportslige troværdighed overfor fans, sponsorer og forretningsforbindelser i fare.

Med baggrund i den positive udvikling i selskabets indtægter, og de gode sportslige resultater, er det med optimisme, at ledelsen tager hul på et nyt år.

Sponsorsalget i vinterpausen er hidtil forløbet særdeles positivt og salget af sponsorater er langt foran det tilsvarende salg på samme tidspunkt i 2001.

Forventningerne til årsresultater i 2002 er, at der igen vil være overskud, idet der budgetteres med et overskud på ca. 5-8 mio. kr. efter skat.

Med venlig hilsen
Per Bjerregaard