1. JANUAR 2009 kl. 12:00
Ballademagere

Fankulturen i Danmark udvikles til stadighed. På linje med omverdenen har også fodboldklubber grupperinger af mennesker, som i handling adskiller sig fra acceptabel opførsel. Dette er også en realitet i Brøndby IF, hvor der arbejdes målbevidst på at eliminere denne slags opførsel i forbindelse med klubbens kampe.

Brøndby IF har i gennem årene været meget bevidst om udviklingen i fankulturen, både i positiv og negativ retning. Klubben har et velfungerende kontrollørkorps, der deltager aktivt i uddannelse af kontrollører i andre klubber, et tæt og godt samarbejde med Vestegnens Politi, ligesom Brøndby IF på ledelsesplan har appelleret til den lovgivende instans i Danmark om at give klubber og politi bedre værktøjer i håndteringen af tilskueruroligheder. Der er etableret dialog med ledende fangrupperinger samt naturligvis Brøndby Support. Et helt vitalt tiltag i den sammenhæng er fastansættelsen af en fankoordinator, der fungerer som mellemled mellem klub og fans.

Læs mere om holdningen til hooliganregistret og sikkerhedstiltag i forbindelse med Brøndby IF's kampe.

Brøndby IF's politik

Generelt er Brøndby IF's fanskare præget af engagement, nytænkning, kreativitet og en fantastisk støtte i med- og modgang. Enkelte ballademagere og mindre grupper skaber dog fra tid til anden problemer især på udebane.

Brøndby IF overvåger i samarbejde med andre klubber og relevante instanser situationen nøje, således at ballademageres forsøg på at organisere sig i specielle grupper der udøver eller forherliger vold i forbindelse med fodboldkampe, ikke tolereres.

Brøndby IF ønsker i den anledning at præcisere sin politik mod voldelige tilskuere i dansk fodbold:

  • Ballademagere og deres handlinger er på ingen måde acceptabel adfærd i forbindelse med fodboldkampe.
  • Brøndby IF har altid og vil altid bekæmpe alle tendenser der går i retning af en eskalering af problemer med ballademagere.
  • Brøndby IF er i aktiv dialog med fans og fangrupperinger omkring udviklingen i fankulturen og ønsker at arbejde med fansene for bedre forhold.

Handling og holdning

Brøndby IF vil fortsat i samarbejde med Vestegnens Politi overvåge ballademagere og om fornødent fastslå omfanget af karantæne, som også fremover skal holde voldelige og voldsforherligende elementer borte fra kampe på Brøndby Stadion og, i det omfang det er muligt, fra Brøndby IF's udebanekampe.

I den forbindelse er det glædeligt at politiet nu har fået adgang til det mest effektive redskab til bekæmpelse af ballademageres opførsel til fodboldkampe, så en eskalering forhindres: Registrering af elementer der aktivt søger vold og virker ved vold i forbindelse med fodboldkampe, således at disse effektivt kan udelukkes fra fodboldkampe i Danmark. Brøndby IF støtter aktivt op om hooliganregistret, og ønsker fortsat selv at kunne fotoregistrere ballademagere for udelukkelse fra alle kampe med Brøndby IF som deltager.

Brøndby IF er desuden i løbende dialog med fans, herunder Brøndby IF's officielle fanklub, Brøndby Support, om hvordan det til stadighed sikres at det fortsat er en tryg oplevelse at se fodbold på Brøndby Stadion, samt generel opførsel til og fra fodboldkamp.

Vi arbejder til stadighed for en oplevelse af flot fodbold, fest og positiv stemning i højsædet, samt at eventuel spirende hooliganisme i fankredse imødegås.

Fodbold på Brøndby Stadion er en tryg oplevelse.

fest

Fodbold i Brøndby skal fortsat være en fest og en positiv oplevelse for alle.

Læs også