SLO - Fankoordinator
SLO - Fankoordinator

SLO'erne er det primære bindeled mellem Brøndby IF’s fans og klubben. Det gælder særligt i forhold til sikkerhedsafdelingen, men også klubben i bredere forstand, herunder særligt kommunikationsafdelingen. Formålet er at forbedre dialogen mellem parterne, så forholdet ligeledes forbedres. Her er det vigtigt at nævne, at dialog ikke nødvendigvis handler om at blive enige, men at have forståelse for hinandens synspunkter. Hvis enighed ikke opnås, er det ikke ensbetydende med et brud på dialogen.

Troværdigheden og fortroligheden fra begge sider er altafgørende for SLO'ernes arbejde, der derfor ikke skal ses som sikkerhedsafdelingens forlængede arm.

SLO-teamet videreformidler dels beslutninger truffet af klubben og dels fansenes holdninger den anden vej. I Brøndby IF har vi fanrådsmøde den første torsdag i hver måned, hvor kampe, projekter og eventuelle uenigheder bliver vendt. Her deltager repræsentanter fra de største fangrupperinger, klubbens relevante afdelinger, kontrollører og de lokale myndigheder.

En SLO vil altid være til stede på stadion, ude som hjemme, og har i dagene op til kampene været i dialog med modstanderklubben. På hjemmebane sikres de gode adgangsforhold, almen information og diverse godkendelser. På udebane arrangeres særtoge, ligesom diverse fornødenheder koordineres med hjemmeholdets sikkerhedsafdeling, herunder særligt tifo-godkendelser og adgangsforhold.

Under kampafviklingen er rollen mere afventende. SLO'erne er bindeled såfremt vigtige beskeder, uenigheder eller andre ting skal videreformidles. Det kan både være løbende under kampen eller under ekstraordinære episoder.

Imellem kampene deltager SLO-teamet i møder med alle interessenter med henblik på at opnå den bedst mulige afvikling af Brøndby IF’s kampe. Derudover fungerer SLO'erne som projektmedarbejder og rådgiver på klubbens øvrige projekter med en fanvinkel.

Kontakt
Brøndby IF har tilknyttet 4 SLO'er og 2 frivillige udebane-SLO'er. Du kan kontakte Lasse Bauer her, Johan Reiler her eller Jeppe Thestrup-Olesen her

Du kan kontakte SLO-teamet på [email protected]
Du kan kontakte Udebane-SLO'erne på [email protected]