Fair Play – også uden for banen
Fair Play – også uden for banen

Det brede partnerskab går under betegnelsen Fairplay - ogsåudenfor banen og er det første af sin slags i Danmark. Partnerskabet har tilformål at bygge broer mellem parterne samt fremme dialogen og den positivefankultur. Partnerskabet består af Brøndby IF, Brøndby Kommune, VestegnensPoliti, Brøndby Support og Alpha Brøndby

Udgangspunktet er, at fodboldkampe med deltagelse af BrøndbyIF til hver en tid skal være en festlig og god oplevelse med den positivefankultur i centrum. Det er det langt hen af vejen i dag, men der er fortsatuønskede episoder, hærværk samt kontroverser mellem politi og fans før, underog efter kampe. Det har Fairplay - også udenfor banen særligt fokus på atminimere. Alle aftalens parter forpligter sig til at bidrage aktivt til atreducere konflikter og uro.

Partnerskabet styrker koordinationen af alleredeeksisterende indsatser og etablerer nye, målrettede aktiviteter, der kanforebygge uønskede situationer, som bedre dialog og samarbejde kunne haveforhindret.

Grundlæggende handler partnerskabet om at:
- Skabe en positiv indgangsvinkel til det at være fodboldfan.
- Skabe forståelse og respekt de forskellige parter imellem og opstille rammerog retningslinjer, som alle er ansvarlige for at overholde.
- Skabe rammerne for, at kampe med deltagelse af Brøndby IF bliver afvikletuden uro og ballade både før, under og efter kampene.

Parterne i Fairplay - også udenfor banen arbejder målrettetpå at skabe gode rammer og levere langtidsholdbare løsninger samt styrke fodboldoplevelsenpå og omkring Brøndby Stadion.

Læs indholdet i partnerskabsaftalen her.