ENABLE Project
ENABLE Project

Brøndby IF er involveret i det internationaleforskningsprojekt ENABLE. ENABLE bidrager med et nyt niveau til arbejdet med fans, politi, DBU og øvrige myndigheder i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe. Deltagerne i projektet spænder bredt fra nogle af de førende af forskerne inden for feltet inkl. Clifford Stott, University of Leeds og Jonas Havelund, Syddansk Universitet. Derudover tæller feltet en bred skare af svenske topklubber og politikredse. Fra Danmark er foruden Brøndby IF og JonasHavelund også Østjyllands Politikreds involveret.

Projektet omhandler en vidensbaseret tilgang til at udvikleafviklingen af fodboldkampe, så afviklingen foregår mere hensigtsmæssig. Det gælder både for at skabe rammerne for en positiv fankultur, en passende benyttelse af politiressourcer og en reducering af generne for tilskuerne og øvrigeomkring fodboldkampene. Projektet vil foretage en række observationer af størrekampe i Danmark, Sverige og England, hvorpå projektet analysere kampenefterfølgende. Oftest igangsættes initiativer efter en episode, men uden der været tilstrækkelig viden om, hvorfor tingene kører af sporet. Det forsøgerENABLE at ændre. ENABLE Projektet kan være med til at undersøge, hvad det præcis er for nogle mekanismer der går galt, og hvor tingene kan forbedres.

Løsningerne for afviklingen af kampene ligger som oftest i partnerskaber, præcis som Partnerskab for Fairplay, hvor idé-udvikling og –veksling vil være givtigt for alle partnere. Helt præcist vil informationsudveksling med Stockholmsklubberne og deres lokalopgør væregavnlige ift. afviklingen af vores eget derby med FCK. Det er derfor særligtpositivt, at man har alle tre store Stockholmsklubber involveret i projektet.

Læs mere om projektet her.