13. APRIL 2016 kl. 14:26
Selskabsmeddelelse 09/2016: Egenkapital

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 13. april 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 09/2016


Brøndby IF - tab af minimum 50 % af egenkapitalen

Brøndby IF kan efter den foreløbige regnskabsmæssige behandling af 1. kvartal 2016 konstatere, at resultatet for 1. kvartal 2016 vil resultere i et regnskabsmæssigt underskud i niveauet 20 mio. kr. 

Da selskabets aktiekapital er på 102 mio. kr., og selskabets egenkapital pr. 31. december 2015 var på 65 mio., betyder det, at selskabets egenkapital ved udgangen af 1. kvartal 2016 vil udgøre mindre end 50 % af selskabets aktiekapital. Brøndby IF er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. 

Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling, som finder sted den 10. maj 2016, stille forslag om, at selskabskapitalen nedsættes fra nominelt 102.022.902 kr. til nominelt 51.011.451 kr. Nedsættelsesbeløbet, 51.011.451 kr., anvendes til dækning af underskud, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 1, og gennemføres ved en nedsættelse af stykstørrelsen på hver aktie fra nom. 1,00 kr. til nominelt 0,50 kr. uden ændring af antallet af udstedte aktier.

Såfremt forslaget vedtages på selskabets ordinære generalforsamling, så vil selskabets aktiekapital udgøre 51.011.451 kr. og egenkapital pr. 31. marts 2016 vil være i niveauet 45 mio. kr. og dermed mere end 50 % af selskabets aktiekapital.

Se meddelelsen som pdf her.


Brøndby IF

Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.