9. MARTS 2016 kl. 09:08
Selskabsmeddelelse 02/2016: Årsrapport 2015

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 9. marts 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2016

 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2015

Hermed offentliggøres årsrapport 2015 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Administrerende direktør Jesper Jørgensen udtaler:

- Årets resultat for 2015, der er realiseret med -17,0 mio. kr. (2014: -153,1 mio. kr.), er tilfredsstillende, og i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 14-19 mio. kr. 

- Omsætningen steg med 14,2 % og endte på 136 mio. kr., og væksten kommer hovedsagelig fra øgede entré- og TV-indtægter samt en stigning i sponsorindtægterne.

- Brøndby IF følger fortsat planerne og målsætningerne i "Vision 2017" og har på mange punkter i 2015 leveret i overensstemmelse med vores strategi.

- Resultatet før skat for 2016 forventes at ligge i niveauet minus 15-25 mio. kr.


De væsentlige hovedtal for årsrapporten er:

•    Nettoomsætning er realiseret med 135,8 mio. kr. (2014: 119,0 mio. kr.).
•    Årets resultat er realiseret med -17,0 mio. kr. (2014: -153,1 mio. kr.).
•    Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 65,0 mio. kr. (2014:80,3 mio. kr.)
•    Selskabet har reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter til 54,5 mio. kr. (2014: 62,2 mio. kr.).
•    Selskabet har pr. 31. december 2015 en likvid beholdning på 11,8 mio. kr.
•    Resultatet for regnskabsåret 2015 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 14 - 19 mio. kr. 
•    Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2016 er, at selskabet opnår følgende resultater:

o    Resultat efter finansielle poster, men før transfer: et underskud i niveauet 15 - 25 mio. kr.
o    Transferresultat: et mindre overskud (under 5 mio. kr.).
o    Årets resultat før skat: et underskud i niveauet 15 - 25 mio.

•    Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger:

o    Brøndby IF slutter i top 3 af Alka Superligaen 2015/16 ved sæsonafslutningen i maj 2016.
o    Brøndby IF er fortsat i top 3 af Alka Superligaen i 2. halvår 2016.
o    Brøndby IF realiserer netto transferindtægter i niveauet 17 mio. kr. i sommeren 2016.

Se hele årsrapporten som pdf her.

Med venlig hilsen


Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.

Se infographic i større version ved at trykke her.