24. NOVEMBER 2015 kl. 08:30
Selskabsmeddelelse 16/2015: Delårsrapport 3. kvartal 2015

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 24. november 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2015

 

Delårsrapport 3. kvartal 2015 for perioden 1. januar 2015 - 30. september 2015


Resumé:

• Resultatudviklingen fra driften fortsætter i den rigtige retning og i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

• Brøndby IF’s nettoomsætning er steget 10 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen udgør i årets første ni måneder 104,7 mio. kr. (95,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2014). Ses der bort fra den nedlukkede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, har Brøndby IF i de første ni måneder af 2015 oplevet en samlet omsætningsfremgang på de øvrige indtægtsgrupper på 20 %, svarende til 17 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2014.

• Brøndby IF’s samlede omkostninger før transfer er 118,6 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er et fald på 104,0 mio. kr. (222,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2014). Faldet skyldes primært nedskrivningen i første kvartal 2014, hvor nedskrivningen på de materielle aktiver udgjorde 102,5 mio. kr. Ses der bort fra nedskrivningen, er de samlede omkostninger faldet med 1,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Reguleret for en fortjeneste på salg af ejendomme i 3. kvartal 2014 på 3,8 mio. kr., er de øvrige omkostninger faldet med 5,3 mio. kr. i de første ni måneder af 2015 sammenlignet med samme periode året før.

• Resultat af transferaktiviteter udgør et overskud på 15,8 mio. kr. i årets første ni måneder (-8,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2014), hvilket primært skyldes nedskrivningen på kontraktrettigheder i første kvartal 2014 (18,4 mio. kr.), ligesom Lukas Hradecky er solgt til Eintracht Frankfurt, og Nikolai Laursen er solgt til PSV.

• Resultat før skat udgør et underskud på 1,1 mio. kr. i de første ni måneder af 2015 (-139,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2014). Ses der bort fra nedskrivningerne i første kvartal 2014 (120,9 mio. kr.), er resultatet før skat forbedret med 17,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 

• Selskabets likvide beholdning udgjorde 9,3 mio. kr. pr. 30. september 2015 hvilket er mindre end målsætningen i Vision 2017, bl.a. grundet øgede investeringer i spillertruppen. Selskabet afventer afviklingen af det kommende transfervindue og vil efter transfervinduets afslutning vurdere, om der er behov for tiltag til styrkelse af selskabets kapitalberedskab.

• Brøndby IF opjusterer på baggrund af ovenstående forventningerne til årets resultat for 2015 til et underskud i niveauet 14 - 19 mio. kr. før skat, hvor der tidligere var forventet et underskud på minus 15 - 25 mio. kr.

Se hele delårsrapporten som pdf her.
 

Med venlig hilsen


Brøndby IF
Jesper Jørgensen
CFO


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos CFO Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.