28. AUGUST 2015 kl. 08:15
Selskabsmeddelelse 12/2015: Delårsrapport 1. halvår 2015

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10


Brøndby, den 28. august 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015


Delårsrapport 1. halvår 2015 for perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015

Resumé af 1. halvår 2015
• Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2015 var 61,9 mio. kr. (H1 2014: 56,7 mio. kr.), svarende til en stigning på 9,0 %. Ses der bort fra den nedlukkede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, så er omsætningen i 1. halvår 2015 steget med 12,4 mio. kr. eller hvad der svarer til en omsætningsfremgang på 24,9 %.

• Omsætningen fra sponsorindtægter er steget med 37,0 % til 19,7 mio. kr. Den store stigning skyldes både øgede indtægter fra hovedsponsorerne Bet25 og Arbejdernes Landsbank samt en øget omsætning blandt øvrige sponsorer.

• Resultat før skat udgør et underskud på -20,1 mio. kr. i 1. halvår 2015 (H1 2014: -150,4 mio. kr.). Hvis der ses bort fra nedskrivningen i 1. halvår 2014 på 120,9 mio. kr., er resultatet før skat i 1. halvår 2015 forbedret med 9,4 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014, eller hvad der svarer til en resultatforbedring på 32 %.

• Egenkapitalen er pr. 30. juni 2015 på 61,7 mio. kr. (31. december 2014: 80,3 mio. kr.). Faldet i egenkapitalen skyldes det negative resultat i 1. halvår 2015.

• Selskabets lang- og kortsigtede rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter er faldet til 58,4 mio. kr. pr. 30. juni 2015 (31. december 2014: 62,2 mio. kr.).

• Selskabets likvide beholdninger udgør pr. 30. juni 2015 11,5 mio. kr. (31. december 2014: 37,3 mio. kr.). Brøndby IF har i tredje kvartal 2015 ikke modtaget en væsentlig aftalt transferindbetaling, og derfor har Brøndby IF indbragt modparten for FIFA’ Player Status Committee, og FIFA’ Player Status Committee har påbegyndt behandlingen af sagen. Såfremt Brøndby IF ikke modtager betaling fra modparten samt ikke opnår sine mål for sponsorsalg i 2. halvår 2015, kan der være behov for, at der laves tiltag for at understøtte selskabets likviditetsberedskab. Bestyrelse og direktion vil vurdere selskabets likviditetssituation når transfervinduet er afsluttet. Selskabet har tilsagn, der giver tilstrækkelig midlertidig finansiering skulle behovet opstå.

• I Superligaen 2014/2015 opnåede Brøndby IF i juni 2015 en tredjeplads, hvilket var i overensstemmelse med de sportslige forventninger.

• Brøndby IF har hidtil forventet et underskud i niveauet 15 - 25 mio. kr. før skat for 2015, og forventningerne til et underskud før skat i 2015 i niveauet 15 – 25 mio. kr. fastholdes. 

Resumé af efterfølgende begivenheder
• Salget af Nikolai Laursen til PSV Eindhoven samt Lukas Hradecky til Eintracht Frankfurt indregnes først i 3. kvartal 2015 (se selskabsmeddelelse 10/2015 vedrørende salget af Lukas Hradecky).

Se hele delårsrapporten via dette link.


Med venlig hilsen


Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.