11. MARTS 2015 kl. 08:37
Selskabsmeddelelse 03/2015: Årsrapport 2014

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 11. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 03/2015Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2014

Hermed offentliggøres årsrapport 2014 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:

- Resultatet er på linje med de seneste udmeldinger, men stadig utilfredsstillende. Vi har foretaget omfattende investeringer i virksomheden i både 2013 og 2014 som led i vores strategi om at fremtidssikre Brøndby IF.

- Vi ser fremgang på alle vores kerneområder. Ses der bort fra den nedlukkede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, så har der været en omsætningsfremgang på 24 mio. kr., eller hvad der svarer til 25 % vækst.

- Vi forventer, at væksten i omsætningen vil fortsætte i 2015 herunder at omsætningen fra partnere og sponsorerer vokser med minimum 20 %.

- Ses der bort fra nedskrivningen i første kvartal 2014 på 121 mio. kr., er årets resultat realiseret med minus 33 mio. kr. (2013: -39,6 mio. kr.). Resultatet forventes forbedret i 2015, hvor årets resultat før skat forventes at ligge i niveauet minus 15 - 25 mio. kr.

- Brøndby IF følger fortsat planerne og målsætningerne i Vision 2017, hvor det blandt andet er målsætningen, at resultat efter finansielle poster, men før transfer, skal være positivt i 2017.

Årets resultat for 2014, der er realiseret med -153,8 mio. kr. (2013: -39,6 mio. kr.) er utilfredsstillende, men er præget af den turn around der blev igangsat ultimo 2012, ligesom resultatet er præget af nedskrivningen på 121 mio. kr. i første kvartal 2014. 

De væsentlige hovedtal for årsrapporten er:

Nettoomsætning er realiseret med 125,8 mio. kr. (2013: 115,6 mio. kr.).
Årets resultat er realiseret med -153,8 mio. kr. (2013: -39,6 mio. kr.).
Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 80,3 mio. kr. (2013: 233,6 mio. kr.)
Koncernen har reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter til 62,2 mio. kr. (2013: 71,5 mio. kr.).
Koncernen har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på 37,3 mio. kr.
Resultatet for regnskabsåret 2014 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 145 - 155 mio. kr. 


Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2015 er, at selskabet opnår følgende resultater:

- Resultat efter finansielle poster, men før transfer: et underskud i niveauet 19 - 25 mio. kr.
- Transferresultat: et overskud i niveauet 0 - 4 mio. kr.
- Årets resultat før skat: et underskud i niveauet 15 - 25 mio.

Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger*:

- Brøndby IF slutter i top 4 af Alka Superligaen 2014/15 ved sæsonafslutningen i juni 2015.
- Brøndby IF er fortsat i top 4 af Alka Superligaen i 2. halvår 2015.
- Brøndby IF realiserer netto transferindtægter i niveauet 15 mio. kr. i sommeren 2015.

* Bestyrelsen skelner mellem finansielle forudsætninger der er grundlaget for de finansielle forventninger og de udmeldte sportslige målsætninger. Sidstnævnte er uændret.


Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.