20. NOVEMBER 2014 kl. 08:32
Selskabsmeddelelse 25/2014: Delårsrapport 3. kvartal 2014
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 20. november 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 25/2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 for perioden 1. januar 2014 - 30. september 2014

Resumé:
  • Resultatudviklingen fra driften fortsætter i den rigtige retning og i overensstemmelse med ledelsens forventninger.
  • Brøndby IF’s nettoomsætning er steget 13 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen udgør i årets første ni måneder 95,2 mio. kr. (84,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2013). Ses der bort fra den nedlukkede aktivitet i Brøndby Food&Mind A/S, har Brøndby IF i de første ni måneder af 2014 oplevet en samlet omsætningsfremgang på de øvrige indtægtsgrupper på 28 %, svarende til 19 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2013.
  • Brøndby IF’s samlede omkostninger er 222,6 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er en stigning på 114,7 mio. kr. (107,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2013). Stigningen skyldes primært nedskrivningen i første kvartal 2014, hvor nedskrivningen på de materielle aktiver udgjorde 102,5 mio. kr. Ses der bort fra nedskrivningen, er de samlede omkostninger steget med 11 % svarende til 12 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.
  • Resultat af transferaktiviteter udgør et underskud på 8,4 mio. kr. i årets første ni måneder (-1,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2013), hvilket primært skyldes nedskrivningen på kontraktrettigheder i første kvartal 2014 (18,4 mio. kr.). I modsat retning trækker salget af Simon Makienok til U.S. Città di Palermo, der bidrager positivt til årets resultat med ca. 17 mio. kr.
  • Resultat før skat udgør et underskud på 139,7 mio. kr. i de første ni måneder af 2014 (-29,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2013). Ses der bort fra nedskrivningerne i første kvartal 2014 (120,9 mio. kr.), er resultatet før skat forbedret med 10,8 mio. kr. til et underskud på 18,8 mio. kr.      (-29,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2013). 
  • Brøndby IF fastholder på baggrund af ovenstående forventningerne til årets resultat for 2014, dvs. et underskud i niveauet 145 - 155 mio. kr. før skat. Heraf udgør nedskrivninger 120,9 mio. kr., og det betyder, at det forventede underskud før skat i 2014 forventes at ligge i niveauet 24 - 34 mio. kr., når der ses bort fra nedskrivninger foretaget i 1. kvartal 2014.

Med venlig hilsen,

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.