29. AUGUST 2014 kl. 08:09
Selskabsmeddelelse 18/2014: Delårsrapport 1. halvår 2014
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 29. august 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 18/2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 for perioden 1. januar 2014 - 30. juni 2014

Resumé af 1. halvår 2014
 • Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2014 var 56,7 mio. kr. (H1 2013: 51,3 mio. kr.), svarende til en stigning på 10,6 %.

 • Resultat før skat udgør et underskud på -150,4 mio. kr. i 1. halvår 2014 (H1 2013: -25,8 mio. kr.). 

 • Koncernens lang- og kortsigtede rentebærende forpligtelser er faldet til 67,6 mio. kr. pr. 30. juni 2014 (31. december 2013: 71,5 mio. kr.).

 • Egenkapitalen er pr. 30. juni 2014 på 83,4 mio. kr. (31. december 2013: 233,6 mio. kr.). 

 • I Superligaen 2013/2014 opnåede Brøndby IF i maj 2014 en fjerdeplads.

 • Brøndby IF har hidtil forventet et underskud i niveauet 160 -170 mio. kr. før skat for 2014 under en række forudsætninger, og forventningerne til et underskud før skat i 2014 i niveauet 160 – 170 mio. kr. fastholdes. Forventningerne til helårsresultatet er baseret på, at der ikke realiseres yderligere væsentlige transferindtægter.
Resumé af efterfølgende begivenheder

 • Brøndby IF har i sommerperioden forstærket Superligatruppen med Johan Elmander, Fredrik Semb Berge, Elbasan Rashani samt fire talenter fra egne rækker; Svenn Crone, Andreas Hansen, Daniel Holm og Nikolai Laursen.
 • Brøndby IF’s bestyrelse og direktion har i løbet af de seneste måneder arbejdet med en plan med den målsætning, at Brøndby IF skal være i økonomisk ligevægt før transfer i 2017: Brøndby IF - Vision 2017. Det har blandt andet resulteret i en opdatering af Brøndby IF’s mission, vision og værdier, samt en styrkelse af den kommercielle afdeling for at gøre det muligt at opfylde målsætningen om økonomisk ligevægt før transfer i 2017. Målsætningen om økonomisk ligevægt i 2017 før transfer er nedbrudt i følgende delmål:

  - Superliga-holdet skal vinde medaljer hver sæson. Brøndby IF skal vinde det danske mesterskab senest i sæsonen 2017/18.
  - Andelen af spillere fra Brøndby Masterclass i Superligatruppen skal udgøre minimum 50 % i 2017.
  - Brøndby IF skal have minimum 25 spillere pr. kalenderår med spilletid på ungdomslandshold fra og med 2016.
  - En omsætning i 2017, uden indregning af deltagelse i europæiske gruppespil og transfer, på i alt ca. 160 mio. kr., hvor:

  - Omsætning fra Entre- og TV-indtægter i 2017 vil være stigende i kraft af bedre sportslige resultater.
  - Omsætning fra partnere og sponsorer i 2017 skal have opnået en betydelig forbedring, og derfor er der iværksat en række tiltag for at opnå dette, herunder øget fokus på kommercielle aktiviteter, der gennem partnerskabsaftaler skal generere nye indtægter.

  - Det forventes at omkostningsniveauet fremadrettet vil være  svagt stigende fra niveauet i 2. kvartal 2014 (35 mio. kr.),  svarende til ca. 150 mio. kr. om året i 2017.
  - Det forventes at afskrivninger på materielle aktiver og  finansielle poster i alt udgør ca. 10 mio. kr. i 2017.
  - Resultat efter finansielle poster, men før transfer skal være  positivt i 2017.
  - Transferresultatet skal være positivt set som et gennemsnit  over en tre årig periode, målt senest i 2017.
  - Brøndby IF’s likviditets- og kapitalberedskab uden yderligere kapitaltilførsel skal minimum være på 20 mio. kr. i hele perioden frem til 2017.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.