19. MARTS 2014 kl. 09:32
Selskabsmeddelelse 05/2014: Brøndby IF - Årsrapport 2013
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 19. marts 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 05/2014Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Årsrapport 2013


Hermed offentliggøres årsrapport 2013 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.


Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:

- Resultatet er på linje med de seneste udmeldinger, men stadig utilfredsstillende. Vi har foretaget omfattende investeringer i virksomheden i 2013 som led i vores strategi om at fremtidssikre Brøndby IF.

- Vi ser fremgang på mange områder. Vores Superligahold klarer sig godt, hvilket er kernen i vores turnaround. Samtidig er samarbejdspartnere begyndt at vende tilbage. Vi følger den plan, der er lagt. Også i 2014 vil vi investere for at sikre, at Brøndby IF i fremtiden kan skabe balance mellem udgifter og indtægter.

Årets resultat for 2013, der er realiseret med -39,6 mio. kr. (2012: -266,6 mio. kr.) er utilfredsstillende, men er præget af den tournaround der blev igangsat ultimo 2012. De væsentlige hovedtal for årsrapporten er:

•  Nettoomsætning er realiseret med 115,6 mio. kr. (2012: 129,9 mio. kr.).
•  Årets resultat er realiseret med -39,6 mio. kr. (2012: -266,6 mio. kr.).
•  Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 233,6 mio. kr. (2012: 59,9 mio. kr.)
•  Koncernen har reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter til 71,5 mio. kr. (2012: 79,0 mio. kr.), samtidig med at koncernen har afdraget al bankgæld (2012: 6,8 mio. kr.)
•  Koncernen har pr. 31. december 2013 en likvid beholdning på 105,4 mio. kr.
•  Resultatet for regnskabsåret 2013 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet -37 mio. kr. 
•  Bestyrelsens og direktionens forventninger til resultat før skat i 2014 er, at koncernen opnår et resultat på niveau med resultatet i 2013, baseret på følgende forventninger:

  • Brøndby IF opnår en hovedsponsoraftale som bidrager med et væsentligt beløb i 2. halvår 2014.
  • Brøndby IF slutter i den bedste halvdel af Superligaen 2013/14 ved sæsonafslutningen i maj måned 2014.
  • Brøndby IF er fortsat i den bedste halvdel af Superligaen i 2. halvår 2014.
  • Der er indregnet transferindtægter med 12 mio. kr. i sommeren 2014.


Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.