19. NOVEMBER 2013 kl. 12:20
Selskabsmeddelelse 50/2013: Brøndby IF - Delårsrapport 3. kvartal 2013

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 19. november 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 50/2013


Delårsrapport 3. kvartal 2013 for perioden 1. januar 2013 - 30. september 2013

Resumé af 1. januar 2013 - 30. september 2013

  • Ved udløbet af tegningsperioden i forbindelse med emissionen i oktober og november måned var der udnyttet fortegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for mere end 51 mio. kr., således at udbuddet var overtegnet. Den foretagende kapitalforhøjelse efterlader Brøndby IF i en særdeles solid økonomisk position.
  • Brøndby IF's nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 84,3 mio. kr. (104,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2012), svarende til et fald på 19,0%. 
  • Brøndby IF's samlede omkostninger er 107,9 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er et fald på 231,9 mio. kr. (339,8 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2012). Hvis der ses bort fra omkostninger til hensættelser i forbindelse med feriepengesagen og Kasi ApS, samt nedskrivning på de materielle aktiver (i alt 221,9 mio. kr.) i 3. kvartal 2012 er omkostningerne reduceret med 10,0 mio. kr. i forhold til sidste år, heraf vedrører de 5,2 mio. kr. reducerede afskrivninger.
  • Resultat af transferaktiviteter udgør et underskud på 1,9 mio. kr. i årets første ni måneder (-1,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2012). Hvis der ses bort fra nedskrivningen af de immaterielle aktiver med 6,7 mio. kr. i 3. kvartal 2012 svarer det til en forværring på 7,3 mio. kr. i forhold til sidste år, og det skyldes at det i 2012 lykkedes at sælge en række spillere, hvor det i 2013 kun er ét salg som væsentlig bidrager til transferindtægterne.
  • Resultat før skat udgør et underskud på 29,6 mio. kr. i de første ni måneder af 2013 (-240,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2012). 
  • De lang- og kortsigtede rentebærende forpligtigelser er nedbragt til 73,4 mio. kr. pr. 30. september 2013 (31. december 2012: 117,7 mio. kr.).
  • Brøndby IF har i efterårssæsonens første 15 kampe i Superligaen opnået 5 sejre, 6 uafgjorte og 4 nederlag, hvilket giver Brøndby IF en tilfredsstillende placering som nr. 4 i Superligaen.
  • Brøndby IF fastholder på baggrund af ovenstående forventningerne til årets resultat for 2013, dvs. et underskud i niveauet 37 mio. kr. før skat.

Se hele delårsrapporten som pdf her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Administrerende direktør

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.