18. NOVEMBER 2013 kl. 14:16
Selskabsmeddelelse 49/2013: Allokering af aktier

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 18. november 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 49/2013

Brøndby IF - Allokering af aktier

Brøndby IF offentliggjorde den 25. oktober 2013 prospekt vedrørende i) udbud af op til 18.549.618 stk. nye aktier med fortegningsret for Brøndby IF's eksisterende aktionærer og ii) optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier samt 23.636.364 stk. aktier tidligere udstedt til Jan Bech Andersen.

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 48/2013, den 15. november 2013, er der ved udløbet af tegningsperioden udnyttet fortegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for mere end 51 mio. kr., således at udbuddet er overtegnet. Ordrer på resterende aktier har været fra ordre på 6 stk. aktier og op til 2 mio. stk. aktier.

Tegningen ved udnyttelse af fortegningsretter er nu endelig opgjort, og bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at de resterende aktier (aktier der ikke er tegnet ved udnyttelse af fortegningsretter) fordeles således, at alle ordrer på op til 10.000 stk. resterende aktier tildeles fuldt ud. Ordrer på mere end 10.000 stk. resterende aktier tildeles 10.000 stk. aktier med tillæg af 65,13 % af den del af ordren, der overstiger 10.000 stk. aktier. Antallet afrundes til nærmeste hele antal aktier. Ved den anvendte allokering har bestyrelsen ønsket at tilgodese de mindre aktionærer.

Den formelle gennemførelse af udbuddet vil ske, når indbetalingen for alle de nye aktier er sket, og de udbudte aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 21. november 2013.

De udbudte aktier, samt aktierne tidligere udstedt til Jan Bech Andersen, vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i ISIN-koden for Brøndby IF's eksisterende aktier, DK0010247956, forventeligt den 22. november 2013.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.