25. OKTOBER 2013 kl. 08:59
Selskabsmeddelelse 47/2013: Brøndby IF - Offentliggørelse af prospekt

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 25. oktober 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 47/2013

Brøndby IF - Offentliggørelse af prospekt

Tommy Håkansson, Brøndby IF's administrerende direktør, udtaler:

- Vi er rigtig glade for, at der var enstemmig opbakning på den ekstraordinære generalforsamling til også denne kapitaludvidelse. Med det formelle dokument - prospektet - sætter vi nu kapitaludvidelsen med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i gang.

- Vi håber, at flest mulige vil deltage i kapitaludvidelsen, så vi kan nå det maksimale tegningsbeløb.

- For at give nuværende og nye investorer mulighed for at blive præsenteret for virksomheden og Brøndby IF's syn på fremtiden, inviterer vi til investormøde, der afholdes henholdsvis den 5. november 2013 kl. 17:00 og den 11. november kl. 16:00 begge dele i Europa Lounge, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Hovedpunkter i kapitaludvidelsen:

  • Kapitaludvidelsen gennemføres, efter at bestyrelsen i dag har truffet beslutning om at udnytte den af generalforsamlingen den 17. september 2013 besluttede bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med op til 18.549.618 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til 2,75 kr. pr. stk.
  • Kapitaludvidelsen gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
  • Hver aktionær med 1 aktie får tildelt 2 tegningsretter. Ni tegningsretter giver ret til tegning af 1 ny aktie a nominelt 1 kr.
  • Prisen pr. ny aktie a nominelt 1 kr. er 2,75 kr. 
  • Det maksimale beløb, der kan tegnes, vil give Brøndby IF et provenu på ca. 51 mio. kr.  
  • Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til styrke selskabets kapitalberedskab yderligere.

Tidsplanen for gennemførelse af kapitaludvidelsen er følgende:

Tidsplan

28. oktober 2013: Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage)
29. oktober 2013: Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter
(forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage)
29. oktober 2013: Optagelse af Tegningsretter til handel
31. oktober 2013: Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
1. november 2013: Tegningsperioden starter
11. november 2013: Handelsperioden med Tegningsretter slutter
14. november 2013: Tegningsperioden slutter
18. november 2013: Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
21. november 2013: Afregning
21. november 2013: Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
22. november 2013: Første handelsdag for Udbudte Aktier og Noteringsaktierne

Prospektet

Prospektet beskriver Brøndby IF, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i aktien.

Prospektet skal endvidere bruges til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S af de til Jan Bech Andersen den 18. september 2013 tegnede 23.636.364 stk. aktier a nom. 1 kr.

Brøndby IF's prospekt er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.brondby.com med visse begrænsninger. Prospektet kan også bestilles hos selskabet på tlf.: 43 63 08 10 eller via e-mail emission@brondby.com.

Investormøde

Brøndby IF afholder første investormøde den 5. november 2013 kl. 17.00 i Europa Lounge, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Se meddelelsen som pdf her.

Download prospekt her.

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.