25. OKTOBER 2013 kl. 07:46
Selskabsmeddelelse 46/2013: Forventninger til 2013 fastholdes. Opgørelse af egenkapital for tredje kvartal 2013

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 25. oktober 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 46/2013

Brøndby IF - Forventninger til 2013 fastholdes. Opgørelse af egenkapital for tredje kvartal 2013.

Brøndby IF's drift er i tredje kvartal 2013 forløbet som forventet, og selskabet har i forbindelse med forberedelsen af den planlagte fortegningsemission opgjort sin egenkapital per udgangen af tredje kvartal til ca. 195 mio. kr. (urevideret). Baseret herpå udgjorde Brøndby IF's kapitalressourcer per 30. september 2013 følgende:

Kapitalressourcer per 30. september 2013 (mio. kr.)

Rentebærende gæld med en restløbetid på mindre end 12 måneder 7,7
Rentebærende gæld med en restløbetid på over et år til og med fem år 32,7
Rentebærende gæld med en restløbetid på mere end fem år 33,0
Egenkapital 195,4
Kapitalressourcer i alt 268,8

Brøndby IF havde per 30. september 2013 en likvid beholdning på 92,5 mio. kr.

Brøndby IF fastholder sin forventning om et underskud før skat i niveauet 37 mio. kr. Denne forventning er baseret på en forudsætning om, at Brøndby IF efter efterårssæsonen 2013 har opnået en placering midt i Superligaen, og tager højde for at Brøndby IF i transfervinduet i sommeren 2013 foretog investeringer i spillerrettigheder for cirka 25 mio. kr. samt har ændret den sportslige organisation og endeligt forligt Feriepengesagen i oktober med 29,4 mio.kr.

Det er Brøndby IF's sportslige målsætning for sæsonen 2013/14, at sikre en placering i midten af Superligaen, mens det fra sæsonen 2014/15 er målsætningen at nå et resultat i den bedste halvdel af Superligaen.

Selskabets økonomiske målsætning er at opnå betydelige forbedringer af de økonomiske resultater i de kommende år. 

Brøndby IF planlægger at iværksætte den planlagte fortegningsemission senere i dag og forventer i henhold til sin finanskalender at offentliggøre delårsrapporten for tredje kvartal 2013 den 19. november 2013.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.