17. SEPTEMBER 2013 kl. 18:09
Selskabsmeddelelse 41/2013: Forløb af ekstraordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 17. september 2013

SELSKABSMEDDELELSE NR. 41/2013

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Den 17. september 2013, kl. 16.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

1. Forslag fra bestyrelsen

I.a Forslag om at foretage en rettet kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 pr. aktie a nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

I.b Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 pr. aktie a nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

II.a Forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik.

II.b Forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse.

III Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelse i selskabet.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 258 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 16.060.771 stemmer ud af i alt 59.836.920 stemmer.

Ad 1 Forslag fra bestyrelsen

I.a Bestyrelsen stillede forslag om at foretage en rettet kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 pr. aktie a nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

I.b Bestyrelsen stillede forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier til kr. 2,75 pr. aktie a nominelt 1 kr. ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

II.a Bestyrelsen stillede forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik.

Der blev stillet ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Generalforsamlingen vedtog ikke ændringsforslaget.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

II.b Bestyrelsen stillede forslag om ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

III Bestyrelsen stillede forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelse i selskabet.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 2 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

------------

Aldo Petersen takkede for det store fremmøde. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 17.30.

Se meddelelsen som pdf her.

Med venlig hilsen

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Aldo Petersen
Bestyrelsesformand

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Aldo Petersen på telefon 43 63 08 10.