17. APRIL 2013 kl. 16:19
Afstemninger på generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling, 17. september 2013

Ad 1.II.a Forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik - ændringsforslag, så bestyrelsen ikke kan tildeles warrants

Resultatet af afstemningen om ændringsforslaget var, at 1.035.189 stemmer svarende til 6,46 % stemte for, mens 14.988.070 stemmer svarende til 93,54 % stemte imod. Ændringsforslaget, hvorefter bestyrelsen ikke kunne tildeles warrants var således faldet. 


Ad 1.II.a Forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik

Resultatet af afstemning om bestyrelsens forslag var, at 14.950.318 stemmer svarende til 93,29 % stemte for, mens 1.075.921 stemmer svarende til 6,71 % stemte imod. Bestyrelsens forslag var således vedtaget.

Ordinær generalforsamling 2013, 3. april 2013

Følgende forslag blev sendt til afstemning på generalforsamlingen:

Ad. 6. II Forslag om kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve og ændring af aktiernes stykstørrelse

Forslaget blev sendt til afstemning:

- 97,82 % af de afgivne stemmer og 83,28 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemte for bestyrelsens forslag
- 2,17 % af de afgivne stemmer og 14,90 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemte imod bestyrelsens forslag
- 1,82 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital undlod at stemme

Godkendelse af forslaget krævede tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Generalforsamlingen besluttede således, med ovenfor anførte afstemningsresultat, at nedsætte selskabets A- og B-aktiekapital forholdsmæssigt med i alt nominelt kr. 55.935.000 til kurs 100 fra i alt nominelt kr. 56.500.000 til i alt nominelt kr. 565.000.

Ad. 6. III Forslag om at bemyndige selskabets bestyrelse til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier til favørkurs ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

Forslaget blev sendt til afstemning:

- 97, 51 % af de afgivne stemmer og 80,95 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemte for bestyrelsens forslag
- 2,49 % af de afgivne stemmer og 17,12 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemte imod bestyrelsens forslag
- 1,93 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital undlod at stemme

Godkendelse af forslaget krævede tiltrædelse af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital samt tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-aktionærer.

Forslaget blev således, i kraft af det ovenfor anførte afstemningsresultat, ikke vedtaget af generalforsamlingen.