6. MARTS 2019 kl. 08:30
Aktionærsammensætning

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq under forbrugsgoder.

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2018 på i alt 24.640 (2017: 23.785).

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10% af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Bemyndigelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer pr. 31. december 2018

Selskabets aktiekapital på 156.112.595 kr. består af 312.225.190 aktier med hver 1 stemme.

 

Ejer Antal aktier Procent
Jan Bech Andersen

169.180.692

54,2 %

Øvrige

143.044.498

45,8 %

I alt

312.225.190

100,0 %

Egne aktier

0

0,0 %

I alt inklusiv egne aktier

312.225.190

100,0 %