Strategi og ledelse

Erhvervsnetværket Strategi og ledelse er et professionelt netværks–forum for ledere med interesse for at udvikle og dele viden om ledelse, strategi og virksomhedsudvikling.

Formålet er at understøtte udvikling, vækst og værdiskabelse i
virksomheder gennem udfordring af lederes kompetencer og mindset.

Ambitionen er, at deltagerne lærer hinandens virksomheder at kende, så det vil være naturligt for deltagerne at rådgive sig hos hinanden og søge sparring med hinanden.

Mødedatoer:

8/11 - 23/1 - 13/3 - 6/6 

De tre forretningsnetværk Strategi & ledelse, Marketing & salg samt Presse & kommunikation, som primært tager udgangspunkt i deltagernes professionelle rolle i deres respektive virksomheder. Netværkene udvikles, administreres og drives i tæt samarbejde med Enso Consult, mens rammerne og indholdet for møderne bygger på løbende analyser og dialog med partnerne.

Læs mere om vores netværksarbejde her.

Er du endnu ikke partner? - så kan du blive det her.