Abonnementbetaling betingelser

1. Parterne

Abonnementsbetingelserne er gældende for personer, der opretter medlemsskab hos Brøndby Junior. Disse personer betegnes som Medlemmet.<

2. Aftalens omfang

Abonnementsbetingelserne er gældende for Medlemmets medlemsskab og medlemsside tildelt af Brøndby Juniors domæne brondby.com/junior. Abonnementsbetingelserne er dækkende for ethvert mellemværende mellem Medlemmet og Brøndby Junior, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale.

3. Produkt

Brøndby Junior leverer adgang til brondby.com/junior-medlemssiden med integreret medlemssystem, sæsonkort og billetsalg til events og kampe, samt tilmelding til events og lodtrækninger. Medlemmet har fuld adgang til at oprette, slette og redigere hvor muligt på deres tildelte medlemsside, så længe gyldig aftale haves. Medlemmet råder selv over den data, der lægges ind på deres medlemsside. Brøndby Junior videregiver ikke disse oplysninger til andre formål. Ved opsigelse vil databasen blive slettet. Ved eventuelle retskrænkelser med forbundne omkostninger er Medlemmet pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Brøndby Junior.

4. Køb

Når Medlemmet vil starte et abonnement, skal sign up-formularen på Brøndby Juniors hjemmeside benyttes. Alle felter skal udfyldes. Medlemmets skal også her give accept for godkendelse af ”Abonnementsbetingelser for Brøndby Junior”. Når formularen er korrekt udfyldt, oprettes Medlemmets underside. Brugernavn og adgangskode til undersiden opretter medlemmet selv. Brugernavn og diplom for medlemsskab sendes per mail. Kvittering for køb fremsendes efterfølgende på mail. Medlemmet hæfter personligt for abonnementet og må ikke uden tilladelse fra Brøndby Junior lade andre overtage eller disponere over abonnementet ved et eventuelt salg, udlejning eller ændring af ejerforhold m.m. Købet er forbundet med forbrugerlovens regler.

5. Tilvalg

Junior-sæsonkortet samt billige billetter kan tilkøbes gennem medlemssiden. Der vil ligeledes være mulighed for at tilmelde sig events samt lægge lod i puljerne til Meet ’n’ Greet og indløb.

6. Anvendelse & begrænsninger

Brøndby Junior kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Ved opsigelse kan Medlemmet ikke forvente godtgørelse for en mistet periode, da data ved opsigelsen af et abonnement vil være fysisk slettet på domæne og backend.

Brøndby Junior kan benytte medlemmets indtastede oplysninger til at udfærdige tilbud på andre produkter og events fra Brøndby Junior, Brøndby IF samt Brøndby Shoppen.

7. Priser, betaling og fornyelse

Et medlemsskab af Brøndby Junior koster 199 kr.
Ændringer i priserne fastsættes af Brøndby Junior og offentliggøres på hjemmesiden med 30 dages varsel.
Medlemsskabet vil automatisk blive fornyet hver 12. måned, men sidste fornyelse når barnet er 15 år.
Der kan ikke erhverves et medlemsskab af Brøndby Junior uden abonnementsbetaling.

8. Misligholdelse

Misligholder Medlemmet sin aftale ved overstående betingelser eller ved manglende betaling, er Brøndby Junior berettiget til at afbryde eller lukke for adgangen til undersiden med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel.

Følgende punkter vil betragtes som misligholdelse:Manglende betaling.
Krækende indhold.
Misbrug af medlemsbetingelserne*, særligt køb af Juniorkort.
Hvis Brøndby Junior afbryder adgangen til undersiden som følge af misligholdelse, vil Brøndby Junior orientere Medlemmet om årsagen. Medlemmet er ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af afbrydelsen forårsaget af misligholdelse. Endvidere vil man skulle oprette sig på ny, hvis man ønsker at være medlem af Brøndby Junior igen, samt betale indmeldelsesprisen på 199 kr.

*Se medlemsbetingelser på brondby.com/junior under fanen ”konceptet”.

9. Ændringer

Brøndby Junior forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter. Alle ændringer annonceres på brondby.com/junior. Medlemmet har ansvaret for til enhver tid at holde sig orienteret om Brøndby Juniors gældende abonnementsbetingelser, priser og produkter. Ved ændring af produkt skal Medlemmet kontakte Brøndby Junior skriftligt på e-mailen: [email protected]

11. Opsigelse

Abonnementsaftalen kan opsiges af Medlemmet til enhver tid. Det kan gøres ved at trykke Afmeld medlemskab inde i Medlemmet's profil.
Ved opsigelse kan Medlemmet ikke forvente godtgørelse for en mistet periode.

12. Support

Med mindre andet aftales skal alt support ske via Brøndby Junior-mailen: [email protected]

Vi forsøger at svare på alle henvendelser inden for to arbejdsdage.

Telefonisk support kan hentes på telefon: 43 63 08 10.

Disse abonnementsbetingelser træder i kraft 10. august 2018.